Jelölés helyi kitüntetésre és elismerő címre I 2020

2020.01.08. 12:37

A jelöléshez szükséges dokumentum ITT tölthető le.

Benyújtás módja: Személyesen a polgármesteri hivatalban vagy e-mailben a titkarsag@martonvasar.hu címen.
Határidő: 2020. január 31. 12 óra.


Martonvásár díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki eredményes és sikeres tevékenységével, egész életművével elismerést vívott ki. 
Az egy alkalommal kiadható díszpolgári címek száma kettő, melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek.

„ Pro Urbe – Martonvásár Városáért" kitüntető cím adományozható a város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, valamint azok részére, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl különös hatékonysággal erősítik vagy erősítették.  Az egy alkalommal kiadható kitüntető címek száma kettő, melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek.

 

Kitüntető díjak

Kitüntetésként díj (a továbbiakban: díj) adományozható azon martonvásári kötődésű természetes személynek, jogi személynek, közösségnek, illetve civil szervezetnek, akik a város életében kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét erősítették, az alábbi kategóriákban:

„Martonvásár Jövő Nemzedékéért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely kiemelkedő eredményt ért el a gyermekek, a fiatalok nevelésében, az óvodai nevelés, a köznevelés, a művészetoktatás továbbá más, iskolarendszeren kívüli nevelés-oktatás vagy a tehetséggondozás területén.

Martonvásár Kultúrájáért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely a kultúra, a művészet és a közművelődés területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végzett, országos vagy nemzetközi hírnevet vívott ki, tevékenységével hozzájárult a város jó híre növeléséhez, vagy jelentős mértékben támogatta Martonvásár város kulturális életét valamely rendezvény, művészeti csoport vagy kulturális tevékenységet folytató civil szervezet patronálásával.

„Martonvásár Jólétéért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek ellátása területén, valamint az egészségügyi alap-, szakellátás és egészségmegőrzés, betegellátás, -szállítás területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végez vagy végzett, kiemelkedő eredményeket ért el, munkája során példamutató egyéni magatartást tanúsított.

„Martonvásár Sportjáért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely magas színvonalú sportszakmai, oktatói munkájával, kiemelkedő sporteredményeivel, sporttal kapcsolatos tevékenységével elismerést szerzett Martonvásárnak.

„Martonvásár Szolgálatában” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonya, munkaviszonya vagy polgárőr egyesületi tagsága keretében Martonvásár város közigazgatási területén teljesít vagy teljesített szolgálatot a köz érdekében, kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult az őt foglalkoztató szervezet, intézmény, hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez, a közigazgatás, a helyi közügyek és közfeladat ellátása, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, megbecsülést szerezve önmagának és a városnak.

„Év Fiatal Példaképe” díj adományozható azon Martonvásárhoz kötődő természetes személynek, aki legfeljebb a díj odaítélésének évében tölti be 35. életévét és tanulmányaival, szakmai előmenetelével, közéleti tevékenységével, illetve életvitelével példaként szolgál az őt követő generációk számára.

„Év Vállalkozója Martonvásáron” díj adományozható azon természetes vagy jogi személyeknek, kiemelten a vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak, amelyek a város gazdasági fejlődése vonatkozásában kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtottak, több éves, egyenletes gazdasági teljesítményük alapján hozzájárultak a város gazdaságának fejlődéséhez, vagy a város gazdasága számára fontos fejlesztési program megvalósításához, Martonvásár épített környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékek megőrzése területén példaértékű fejlesztéseket végeztek.

 

A jelöléshez szükséges dokumentum ITT tölthető le.

Benyújtás módja: Személyesen a polgármesteri hivatalban vagy e-mailben a titkarsag@martonvasar.hu címen.
Határidő: 2020. január 31. 12 óra.

Dokumentumok

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu