Lakossági fórum a településrendezési eszközök teljes eljárással történő módosításának előzetes tájékoztatásáról

2018.07.05. 12:16

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 37.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Martonvásár Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek teljes eljárással történő módosítását kezdeményezte.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

 • Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 191/2014. (XI.25.) sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve
 • Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról

 

A módosítással érintett területek az 1. mellékletben jelöltek szerint:

 1. Erdőhát északi részén elhelyezkedő vetőmagüzem övezeti besorolásának módosítása: Ipari gazdasági terület helyett Különleges mezőgazdasági üzemi terület.
 2. Kismarton területén útszabályozás korrekciója.
 3. Váci Mihály u. – Budai út – Deák Ferenc u. Széchenyi István utca által határolt tömbfeltárás szabályozása.
 4. Deák Ferenc utca szabályozásának korrigálása.
 5. Az alapfokú oktatási intézmények területén a Településközpont övezet paramétereinek módosítása.
 6. Brunszvik-kastély előkertje Különleges beépítésre nem szánt - kastély övezetből Zöldterület övezetbe.
 7. Kastélypark területén: kutató-fejlesztő tömböt érintően a K-k övezet paramétereinek módosítása a fejlesztési szándéknak megfelelően (beépítési százalék, épületmagasság); kastélyparkban az építési tevékenység szabályozása; parkolási kedvezmény.
 8. Béke utca – Estike u. között kijelölt lakóterület telekosztásának módosítása
 9. Szent László-patak menti kerékpárút nyomvonalának módosítása.
 10. Arany János u. – Kvassay Sándor u. sarkán útszabályozás
 11. Brunszvik-kastélyparktól nyugatra fekvő, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában álló területeken Különleges mezőgazdasági üzemi terület kijelölése.
 12. A Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában álló területeken Kertvárosias lakóterület kijelölése a Radnóti utca mentén.
 13. Vasútállomás környezetének rendezése a tényleges területhasználatokhoz igazodóan.
 14. Temetőtől északkeletre (Bajcsy-Zs. utcával párhuzamosan) húzódó tömbfeltáró út korrekciója.
 15. Ady Endre utca északi részén elhelyezkedő Gksz terület feltáró útjának szabályozása.
 16. Akadémiai Nyomdát és környezetét érintően az adott Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezet paramétereinek módosítása.
 17. Rózsa utca (Lke2 övezet): legkisebb beépíthető telekszélesség 12 m, a korábbi 13 m helyett.
 18. Bulgárház területén az érintett Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezet telekméretre vonatkozó előírásának racionalizálása.

 

A térképi mellékleten nem jelölt, átfogó módosítások:

 1. Rajzi hibák javítása a szerkezeti és szabályozási tervlapon.
 2. A tervlapok felülvizsgálata a hatályos nyilvántartások szerint (tervezett belterület határ ellenőrzése – megtörtént belterületbe csatolások átvezetése, telekhatárok, régészeti lelőhelyek).
 3. Parkolójelek („P”) törlése szabályozási tervlapokról, vonatkozó HÉSZ előírás törlése
 4. HÉSZ övezeti rendszerének formai javítása: valamennyi területfelhasználáshoz kapcsolódóan az övezet sorszámozásának korrigálása, egyszerűsítése.
 5. Természetes vizek védőtávolságának törlése a tervlapokról.
 6. HÉSZ szöveges korrekciója (telekalakítás, kerítésmagasság, Településképi Rendelettel való összhang, szintszám korlátozás a vonatkozó övezetekben, parkolás, oromfalas épületekhez tartozó épületmagasság engedmény pontosítása, stb.)
 7. Sajátos jogintézmények körének bővítése, 2014 óta elért eredmények átvezetése.

 

A tervezett módosításokkal kapcsolatban 2018. július 16-án, 8 órától  lakossági fórumot tartunk.

Helyszín: Városháza, Geróts-terem

 

Kérjük, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket Martonvásár Város Önkormányzatának címezve az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címre, vagy a 2462 Martonvásár, Budai út 13. postacímre küldjék meg legkésőbb 2018. július 25-ig.

Martonvásár, 2018. július 5.

                                                                                                                                                                                                                                Dr. Szabó Tibor
Polgármester

Dokumentumok