Álláslehetőség - Pénzügyi irodavezető

2019.07.02. 13:57

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóság Pénzügyi irodáján PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.melléklet 19.pont: Pénzügyi és számviteli

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Pénzügyi iroda (5 fő) szakmai tevékenységének szervezése és vezetése. Az önkormányzat (és intézményei) éves költségvetésének tervezésében, a beszámolók és a zárszámadás elkészítésében való konstruktív közreműködés, aktív részvétel a gazdálkodás biztonságának megalapozásában, nyomon követésében. Ehhez kapcsolódóan a kontírozás, könyvelés, bérgazdálkodás, nyilvántartási feladatok, kincstári jelentések előkészítése, számlakezelés, nyitási és zárási teendők, közreműködés, adatszolgáltatások, az ASP rendszer használatának koordinálása, aktív feladatellátás mellett.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a helyi önkormányzati rendeletek az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•         Főiskola, pénzügyi, közgazdasági szakirány,

•         Pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés: államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelő,

•         Közigazgatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret, ASP szakrendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),

iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,

nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,

erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a jegyzo@martonvasar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat kizárólag e-mailben várunk, papír alapon benyújtott pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni. A pályázatokat a gazdasági igazgató véleményének kikérése mellett a kinevezési jogkört gyakorló aljegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiválasztási eljárás során a formailag megfelelő önéletrajzot benyújtó pályázókkal szóbeli elbeszélgetésre kerül sor. A pályázat elbírálását követő 8 napon belül értesítést küldünk elektronikus úton. Kinevezés 6 hónap próbaidő kikötése mellett. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László gazdasági igazgató nyújt, a 06-22-569-203 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Martonvásár honlap, hirdetőtábla 2019.07.02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, csoportvezetői bérezést, a végzett feladatok szerinti mobil eszközöket, akár egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket, munkaidőt tudunk biztosítani. Kiemelten támogatjuk a képzéseket (alap- és szakvizsga, szakmai vizsgák), a gyermeknevelésből visszatérő, kisgyermekes kollégákat. Az illetményalap a jogszabályban meghatározotthoz képest megemelt összegű. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk (80 %), megyei autópálya matricát (80 %), a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó gyakorlatilag ingyenes, a családtagok részére kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani a munkatárs és közvetlen hozzátartozói részére a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz csapatban dolgozni tudó és szerető munkatársunk jelentkezését várjuk az önálló munkavégzés és egy kisebb csapat (5 fő) vezetésének lehetőségével, az önkormányzati feladatellátáson túl, megállapodás alapján 2 intézményünk és 1 társulásunk (1 intézménnyel) gazdálkodási feladatainak segítése mellett.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

 

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu