Álláspályázat - Építéshatósági ügyintéző-Beruházási referens

2018.12.04. 08:02

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán igazgatóság Műszaki irodáján
BERUHÁZÁSI REFERENS - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás: teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. mell. 15. pont, I. besorolás


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
I. Martonvásár beruházási, pályázati műszaki feladatainak megvalósításában való aktív részvétel, a Városmenedzsment, kiemelten a főmérnök munkájának támogatása, beruházások koordinálásának önálló vitele. II. Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetménykiegészítés, valamint a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendelete rendelkezései az irányadók.

            
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- Legalább főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirányon) szerzett szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
- Üzemeltetési, beruházási vagy építéshatósági területen szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű ÉTDR ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete),
-  Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
- Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
- Erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat beszerzéséről kinevezésig

A munkakör betölthetőségének időpontja:
elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton, Miklósné Pető Rita részére a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, (a jegyző tartós távollétében) az aljegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a felettes vezető véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók 8 napon belül e-mailben értesítést kapnak. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bögi Viktória, humán igazgató nyújt, a 06-22-569-227 -os telefonszámon.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Martonvásár hirdetőtáblája, www.martonvasar.hu-2018.12.04., www.kozigallas.gov.hu–2018.12.07.

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu