Álláspályázat - Költségvetési - számviteli referens

2018.12.04. 08:02

Martonvásári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóság Pénzügyi irodáján
KÖLTSÉGVETÉSI-SZÁMVITELI REFERENS
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. mell. 19. pont, II. besorolás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kontírozás, könyvelés, nyilvántartás, kincstári jelentések előkészítése, számlakezelés, nyitási és zárási teendők, közreműködés az önkormányzat és intézményei költségvetésének és beszámolóinak elkészítésében az ASP szakrendszer alkalmazásával.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetménykiegészítés, valamint a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium: legalább pénzügyi, számviteli szakirányú középfokú szakképesítés, és mérlegképes könyvelői végzettség
- Pénzügyi, számviteli területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, Pénzügyi, közgazdasági szakirány,
- Közigazgatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- Alap szintű ASP pénzügyi szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
- iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
- erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
kizárólag elektronikus úton Miklósné Pető Rita részére a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, (jelenleg a jegyző tartós távollétében) az aljegyző bírálja el - a pályázati feltételeknek mindenben megfelelő jelölt esetében szóbeli meghallgatást követően -, a gazdasági igazgató véleményének kikérése és a polgármester egyetértése mellett. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, e-mailben várjuk, az értesítéseket - a pályázat elbírálását követő 8 napon belül - kizárólag e-mailben küldjük meg. Esetlegesen beküldött papír alapú dokumentumokat nem áll módunkban visszaküldeni. Az állás 6 hónap próbaidő mellett tölthető be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László, gazdasági igazgató nyújt, a 06-22-569-203 -os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.martonvasar.hu, Martonvásár hirdetőtáblája - 2018.12.04., www.kozigallas.gov.hu – 2018.12.07.

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu