5 nélkülözhetetlen dolog, amiről minden Martonvásáron építkezőnek tudnia kell

2019.07.24. 16:22

1, Van-e szabályozás arra vonatkozóan, milyen lehet egy lakóház? Honnan tájékozódhatunk erről?

A településkép védelmét, az épített környezet arculatának egységes alakítását Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország többi településéhez hasonlóan -, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás és kötelezés alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a településképi rendelet megalkotásával biztosítja. Kisvárosunk településképi rendelete 2018. április 11. óta hatályos.

Korábban a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tartalmazta az épületek megjelenésére vonatkozó előírásokat is, azonban a Településkép-védelmi rendelet (TKR) megalkotása óta a HÉSZ és a TKR előírásait együttesen kell figyelembe venni épületek-, melléképületek-, kerítések építése, illetve felújítása esetén.

A két rendelet kapcsolatát a következő jellemzi:

- a településképi rendelet a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre,
- a helyi építési szabályzat a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad választ.

A Településkép-védelmi Rendelet alátámasztására szolgál a Településképi Arculati Kézikönyv, amely a rendeletben foglaltakat közérthető formában, képekkel illusztrálva mutatja be.

A TKR előírásait a rendelet hatályba lépését követően megkezdett építési munkákra kell alkalmazni.

A dokumentumok elérhetősége: http://martonvasar.hu/epitesugyi_dokumentumok

 

A településképi ügyekkel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a foepitesz@martonvasar.hu e-mail címre várjuk.

 

2, Milyen előírások vonatkoznak a lakóépületek megjelenésére?

Homlokzatok:

- vakolt falfelület színezésénél világos, szürkével, barnával vagy sárgával tört fehér szín és földszínek; lábazati vakolatként szürke, barna és okker sötét tónusai alkalmazhatók;

- szeletelt burkolatként csak téglány formájú kő alkalmazható, természetes vagy fehérre festett színben;

- faburkolat, faszerkezet esetén a fa természetes árnyalatai, sötétbarna, szürke árnyalatai, valamint kizárólag hagyományőrző megjelenés elérésére a zöld nem harsány árnyalatai alkalmazhatók;

- egyenes vágású, egyenes profilú, nem fényes vagy tükröző felületű kiselemes fémburkolat kiegészítő jelleggel használható;

- közterületek felől az épületek vakolt homlokzatait részleges színezéssel ellátni nem lehet, kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi;

- az épületeken egymással harmonikus egységet alkotó színek alkalmazhatók, beleértve a homlokzati burkolatot, tetőhéjalást, a nyílászárók és az ereszcsatorna rendszer színezését is.

- Az épületek közterület felőli homlokzatán szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát, légkondicionáló berendezés és hőszivattyú kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni nem lehet. A közterület felőli, homlokzati tetőfelületen szerelt égéstermék-elvezetőt elhelyezni nem lehet.

 

Tetők:

- az épületek fedésénél cserépfedés (égetett agyag vagy beton), síkpala vagy korcolt fémlemezfedés alkalmazható, fényes vagy tükröző felületű fémlemezfedés nem használható;

- a tetőhéjalásnál natúr égetett agyag színű, téglavörös, antracit, grafit szín árnyalatai alkalmazhatók;

- cserépfedés esetén foltos cserép nem, csak egyszínű cserép alkalmazható;

- antik vagy ódon hatású cserépből egyenes profilú, egyenes vagy íves vágású alkalmazható;

- meglévő tető felújításakor egyszínű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú kiselemes zsindely is használható;

- melléképület fedésére matt felületű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú cserepes lemez is alkalmazható;

- egy épület héjalásához legfeljebb kétféle anyag alkalmazható, és anyagonként csak azonos szín használható;

- 29-45° közötti hajlásszögű magastető építhető, de az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 30%-án kialakítható alacsony hajlásszögű tető vagy lapostető is;

- a főépülethez közvetlenül csatlakozó melléképület tetőhajlásszöge a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez illeszkedő módon alakítható ki;

- tetőfelépítmény nyeregtetővel, kontyolt tetővel nem építhető;

- utcafronti homlokzaton lapostető csak attika kialakításával létesíthető;

- új zártsorú beépítésű épület tetőhajlásszöge a szomszédos, csatlakozó épületek tetőhajlásszögével megegyező, vagy ha azok eltérőek, akkor a szomszédos épületek tetőhajlásszögéhez illeszkedő módon alakítható ki.

- Napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) – tetőfelületre történő telepítésnél – magastető esetén – a tetősíktól legfeljebb 10°-kal térhet el.

A különböző, településképi szempontból elkülönített területekre, valamint a nem lakó rendeltetésű épületekre egyedi előírások is vonatkoznak, amelyek részletesen a TKR 11-23.§-ban olvashatók.

3, Milyen előírások vonatkoznak a kerítésekre, valamint a közterületek felé történő növénytelepítésre?

A kerítések lábazata és pillérei:

- látszó felületű, bontott vagy kisméretű tömör téglából, illetve természetes anyagokból falazott vagy rakott,

- természetes színű vagy fehérre festett, téglány formájú szeletelt terméskővel vagy bontott téglával burkolt, továbbá

- vakolt felület esetén világos, szürkével, barnával vagy sárgával tört fehér szín és földszínek, lábazati vakolatként szürke, barna és okker sötét tónusainak alkalmazásával.

 

Tömör kerítés:

- látszó felületű bontott vagy kisméretű tömör téglából, illetve természetes anyagokból falazott vagy rakott tömör kerítés;

- természetes színű vagy fehérre festett, téglány formájú szeletelt terméskővel vagy bontott téglával burkolt tömör kerítés.

 

Kerítés építéséhez az alábbi anyagok alkalmazhatók kerítéselemként:

- fa,

- famintás trapézlemez, fa-műanyag, bambusz-műanyag,

- legalább 75%-ban áttört kerítés esetén festés nélküli, illetve antracitszürke, fekete vagy sötétbarna színűre festett fém.

 

Az előbbiekben felsoroltaktól eltérő anyaghasználatú és színű kerítés csak a főépülethez és a környezethez illeszkedő módon alakítható ki.

Utcafronti kerítéshez műanyag elemek, hullámpala, más felhasználási célra gyártott préselt és ragasztott táblás faanyag, hullámlemez és trapézlemez kivételesen sem használható.

A kerítések magassága nem haladhatja meg az 1,7m-t, amelyből a lábazat 0,6m magas lehet. Az ingatlanok közterület felőli telekhatárán 2m magas, egybefüggő, zárt sövény nevelhető. Növénytelepítéssel és – gondozással kapcsolatos további előírások a Rend-rendelet (17/2016 (X.12.) Ör.) 31.§-ban találhatók.

Gépjármű-behajtók építésekor közútkezelői engedély és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése szükséges. A behajtók megjelenése az engedélyezés során kerül vizsgálatra. Elsődleges szempont a megújult közterületekhez való illeszkedés, az egységes környezetrendezés megvalósítása. A helyi járdákat, közutakat, közterületeket érintő építési tevékenységekről a 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendeletben tájékozódhatnak.

A különböző, településképi szempontból elkülönített területekre, valamint a nem lakó rendeltetésű épületekre egyedi előírások is vonatkoznak, amelyek részletesen a TKR 11-23.§-ban olvashatók.

 

4, Műszaki berendezések, cég- és reklámtáblák

A cégtáblák, épületfeliratok, homlokzati grafikai elemek, reklámok és reklámhordozók, műszaki berendezések, sajátos építmények és műtárgyak elhelyezésére sajátos szabályok vonatkoznak, ezért a vállalkozások számára is javasolt a TKR megismerése.

5, Településképi eljárások

A településképi előírások és a tervezett építési tevékenység egyeztetésére a következő eljárásokra kerülhet sor:

Településképi szakmai konzultáció, amelynek során a tervezett építési tevékenységet összevetjük a TKR és a HÉSZ településképi szempontból releváns előírásaival.

Kötelező

- minden, a városközpontban történő építési tevékenység esetén

- a lakóépület egyszerű bejelentése előtt, beleértve az építés során a kivitelezési dokumentáció településképet érintő módosítását is,

- ha az építési tevékenység helyi védett értéket érint.

 

Településképi véleményezés előzi meg az építési engedélyezési eljárás lefolytatását. Minden engedélyköteles építési tevékenység esetén kötelező.

Településképi bejelentés szolgál a nem engedélyköteles építési tevékenységek egyeztetésére (kerítésépítések, homlokzati felújítások, tetőcserék, melléképületek, stb.), meglévő épület rendeltetésváltása, továbbá cégtábla, homlokzati grafikai elem és reklámhordozó elhelyezése esetén.

Bejelentés megtétele kötelező a városközpontban és a kiemelt közterületek mentén történő építési tevékenység megkezdése előtt (Fehérvári út, Budai út, Szent László út, Brunszvik út, Hunyadi út, Malom utca, Rákóczi utca, Kodály Z. utca, Deák F. utca).

 

A TKR előírásainak figyelmen kívül hagyása településképi felszólítást, kötelezést és bírságot vonhat maga után.

A településképi eljárások részletes leírása, az ügyintézés menetének ismertetése megtalálható:

http://martonvasar.hu/telepuleskepi_ugyek

A településképi ügyekkel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a foepitesz@martonvasar.hu e-mail címre várjuk.

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu