Tájékoztatás engedélyek kiadásáról a veszélyhelyzet alatt

2020.05.18. 18:15

TÁJÉKOZTATÁS

engedélyek kiadásáról a veszélyhelyzet alatt

 

2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet értelmében az állampolgárok egészségének védelme, a vállalkozások működésének segítése, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a VESZÉLYHELYZET ALATT VÁLTOZIK EGYES ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE.

A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek - egyes kivételekkel - már az elektronikus úton történő bejelentést követő - rövid határidőn belül - gyakorolhatók lesznek.

A Korm. rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

 

A Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:
a) az anyakönyvi engedélyezés,
b) a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárás,
c) óvodai felvételivel kapcsolatos ügyek,
d) adóigazgatási eljárás,
e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

A Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül - az ún. ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt hivatalos értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt. A hatóság hallgatása az engedélyhez való hozzájárulásnak minősül.

Ellenőrzött bejelentés szükséges - többek között - az alábbiakban:

kereskedelmi működési engedélyezési ügyekben,
- nem üzleti célú szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyezési ügyekben,
- telepengedélyezési ügyekben,
- fakivágási engedélyezési ügyekben,
- a jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben (mentesség csak 2020.12.31-ig!),
- közterület, önkormányzati utak használatához, rendeltetéstől eltérő használatához kapcsolódó ügyekben.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- az e-mail útján megtett bejelentés is.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is CSAK ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Ezekről az ügyfélnek nyilatkoznia szükséges.

A bejelentéskor előzetesen az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban a Korm. rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@martonvasar.hu e-mail cím szolgál, amely igazolásként automatikus elektronikus visszaigazolást küld a küldemény beérkezéséről.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu