Álláspályázat - FŐMÉRNÖK munkakör betöltésére

2020.11.16. 17:03

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál
FŐMÉRNÖK

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, A munkavégzés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 32. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati műszaki feladatok, település- és területfejlesztési feladatokban való közreműködés, közlekedési, vagyonkezelési, vagyongazdálkodási és nyilvántartási feladatok tervezése, koordinációja. Beruházás előkészítés, költségvetések, közbeszerzések előkészítése, nyomonkövetési, ellenőrzési és koordinációs feladatok. Beruházások kivitelezésének szakmai nyomonkövetése megrendelői oldalról, kapcsolattartás cégekkel. Közreműködés a vonatkozó önkormányzati rendeletek, szabályozók megalkotásában.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi önkormányzati rendeletek az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,

•         Főiskola, egyetem: építőmérnöki vagy építészmérnöki szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      Felsőfokú képesítés, műszaki ellenőr (építésvezető),

•      Kivitelezésben, beruházás tervezésében, tervezői költségvetés összeállításában szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•      Önkormányzatnál vagy közigazgatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•           fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),

•           iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,

•           nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,

•           erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző részére a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a polgármester egyetértése mellett a jegyző bírálja el személyes vagy videó-kapcsolat formájában tartott meghallgatást követően, a szakmai vezetők bevonása mellett. Az állás 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be. A pályázat elbírálását követő 8 napon belül e-mailben értesítjük a pályázókat. Papír alapon beküldött dokumentációt nem áll módunkban visszaküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó-Schmidt Katalin nyújt, a 06-22-460-233 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Martonvásár honlapja és a Hivatal hirdetőtáblája 2020.11.16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére egy lendületesen fejlődő kisváros alakításában való részvétel lehetőségét, a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, rugalmasabb munkafeltételeket, munkaidőt tudunk biztosítani. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricához hozzájárulást, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani munkatársunknak (és családtagjainak) a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló munkatársunk jelentkezését várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu