Szelektív hulladék szállítási tájékoztató

2021.01.06. 10:09

Tisztelt Lakosság!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az ingatlantulajdonosok számára díjmentes használatra biztosít 1 db, új, 120 literes, kerekes szelektív hulladék gyűjtőedényt.

2020. október és november hónapban a lakosság érdekeit előtérbe helyezve az Önkormányzat biztosította a hulladékgyűjtő edények átadását a lakosság számára.

Sajnálatos módon azonban a lakosság részéről történő átvétel nem teljeskörűen valósult meg.

Azon ingatlantulajdonosok számára, akiknek nem került átadásra a gyűjtőedény, vagy eddig azt még nem tudták átvenni, az átvétellel kapcsolatos információkról a VHG Nonprofit Kft. honlapján (https://www.vhg.hu/) nyújtunk részletes tájékoztatást.

A szelektív hulladékgyűjtés megkönnyítése érdekében Önnek annyi a teendője, hogy a díjmentesen biztosított edényben kizárólag a szelektív hulladékot (papír műanyag, fém) gyűjtse az alábbiakban leírtak szerint, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja.

Abban az esetben, ha Ön nem vette még át a szelektív hulladékgyűjtő edényét, az átvétel időpontjáig a VHG Nonprofit Kft. továbbra is biztosítja a szelektív hulladékok maximum 120 literes gyűjtőzsákból- zsákokból történő igény szerinti elszállítását.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gyűjtőedény átvételét követően a VHG Nonprofit Kft. a háztartásoknál keletkező szelektíven gyűjtött hulladékot (kivétel a nagyméretű kartonpapír) kizárólag a hulladékgyűjtő edényből fogja elszállítani.  

Amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a többlet hulladékot mennyiségi korlátozás nélkül megfelelő teherbírású, maximum 120 literes műanyag gyűjtőzsákban, a kartonpapírokat pedig kötegelve lehet mellé kihelyezni.

A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után a VHG Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtési szolgáltatását tovább bővíti és ezentúl már havi két alkalommal az alábbiak szerint végzi az Önök településén:

 

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése

Kérjük, hogy az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

  • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
  • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
  • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
  • fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia, fémtálcák, fém zárókupakok
  • nem kötegelhető papír hulladék.  

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva kell a gyűjtőedénybe helyezni, így kevesebb helyet igényel!

Kérjük ne tegyen a gyűjtőedénybe: üveghulladékot, gyermekjátékot, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat, hungarocellt illetve egyéb a fenti felsorolásban nem szereplő hulladékokat.

 

Papírhulladék gyűjtése kötegelve:

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve helyezze el az edény mellé olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja és ne szóródhasson szét!

  • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

 

Üveghulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben:

A hulladéknaptárban külön megjelölt napokon áttetsző zsákban kihelyezheti az alábbi, üres és ép állapotú csomagolási üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:

  • italos üvegpalack, befőttes üveg, amelyek hasznosíthatók  

Nem hasznosítható, nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső, kerámia, kizárólag a fenti felsorolásban szereplő ép üvegek.  

 

A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben történik!

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.

Az elmúlt időszakban több esetben felmerültek kifogások a szelektív hulladék gyűjtésével kapcsolatban, ezeket a kifogásokat szeretnénk eloszlatni, ugyanis az összegyűjtött szelektív hulladékok (műanyag, fém, papír) hasznosíthatóságuk szerint utóválogatásra, bálázásra kerülnek a szelektív hulladékkezelő telepen, majd innen kerülnek elszállításra további hasznosítás céljából.

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon sok esetben tapasztalták munkatársaink, hogy a hulladékok nem megfelelően szelektálva, illetve nem csak a hasznosítható hulladékok kerülnek kihelyezésre. Sokszor építési törmelék, kommunális hulladék egyéb, akár veszélyes anyagok kerülnek a szelektív hulladékok közé.

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy nem megfelelően szelektált hulladék kihelyezés esetén a területileg illetékes jegyző bírságot szabhat ki a 271/2001. (XII.21) Bírságról szóló kormányrendelet alapján.

A szelektív gyűjtés mindannyiunk érdeke, amelynek megvalósításában Önre is számítunk!

 

                                                                                                              Tisztelettel,

                                                                                                                                             VHG Nonprofit Kft.

Átfogó naptár a legfontosabb martonvásári városüzemeltetési eseményekről

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu