Helyi iparűzési adó

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés, továbbá a bevallások benyújtása 2018.01.01. napjától kizárólag elektronikus úton lehetséges. A bevallásokat az önkormányzati portál segítségével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül nyújthatják be. Amennyiben bármilyen más beadványt kívánnak benyújtani hivatalunkhoz a helyi iparűzési adóval kapcsolatban, vagy bevallásukat nem tudják elküldeni az önkormányzati portálon vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, lehetőségük van az E-papír szolgáltatás használatával kapcsolatba lépni hivatalunkkal. Kérjük, amennyiben kérdésük merül fel, szíveskedjenek elolvasni a feltöltött használati útmutatókat, vagy keressék kollégáinkat bizalommal ügyfélfogadási időben a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

Az ügy leírása

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével indul.

A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni.

Az adóelőleget az adózónak önadózással kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 

Előlegfizetési időpontok:

Folyó évi előleg: adóév március 15. és szeptember 15.

Előző évi adó bevallása, adókülönbözet megfizetése: az adóévet követő év május 31.

Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: adóév december 20.

 

Az adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1.9 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5000 Ft/nap.

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napját követő 15 napon belül kell befizetni.

 

Iparűzési adó beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03540000 (OTP bank

 

Az eljárás jogi alapja

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A helyi adókról szóló 26/2015. (XI:25.) önkormányzati rendelet

 

Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály

 

Ügyintéző:

Németh Istvánné 06-22-569-223,  nemeth.istvanne@martonvasar.hu

Juhász Enikő 06-22-569-226, juhasz.eniko@martonvasar.hu
 

Ügyintézési határidő

30 nap

 

Illetékességi terület

Martonvásár Város közigazgatási területén végzett tevékenység

 

Letölthető nyomtatványok

  •  
2018. szeptember 22.
Móric
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu