Jogkövetkezmények

Az ügy leírása

Késedelmi pótlék: A befizetésre előírt határidő elmulasztása esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki  alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Mulasztási bírság: Bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

Adóbírság beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03610000 (OTP bank)
Késedelmi pótlék beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03780000 (OTP bank)


Az eljárás jogi alapja

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

 

Az esedékességig meg nem fizetett adóhátralék végrehajtására az azt megállapító okirat jogerőre emelkedését követő 4 éven belül van lehetőség.

Az önként meg nem fizetett, lejárt esedékességű adóhátralékot bármely végrehajtási eszköz segítségével be lehet hajtani (pl. bankszámlára elhelyezett inkasszó, letiltás, gépjármű foglalása, ingóság vagy ingatlan lefoglalása).

2018. szeptember 22.
Móric
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu