Magánszemélyek kommunális adója

Ki köteles Martonvásár településen kommunális adó fizetni?
- Az a személy, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.
- Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa az érintett teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.
- Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (több bérlő esetén megállapodás szerint vagy annak hiányában egyenlő arányban oszlik meg)

Mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól:
A Helyi Építési Szabályzatban kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvény, illetve gyümölcsös,  valamint nem kell kommunális adót fizetni azon építményrészek után, melyekre építményadót illetve azon telkek után, melyekre telekadót fizetnek. Mentes az adó alól a 30 m2-t nem meghaladó alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban garázs vagy gépjárműtároló rendeltetésűként bejegyzett és ekként használt ingatlan (a továbbiakban: garázs), amennyiben vonatkozásában a Htv. 24. §-a szerinti adóalany Martonvásáron egyéb adótárgy után magánszemély kommunális adójának megfizetésére kötelezett és tulajdonában Martonvásáron több garázs nem áll.

A kommunális adó számításának alapja és mértéke:
Martonvásár településen az kommunális adó mértéke 2017. évben 28500 Ft/év adótárgyanként (adótárgy az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,illetve telek)

A kommunális adó bevallása, az adatváltozás bejelentése:
Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál kell bejelenteni.

A kommunális adó megfizetése:
A kommunális adót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.
Kommunális adó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02820000 (OTP bank)

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Ügyintéző:
Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Arany Ildikó  06-22-569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu

 

A Kommunális adó nyomtatványait ITT találja
Átfogó tájékoztató a martonvásári adózásról (2019): ITT

2020. január 20.
Fábián, Sebestyén
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu