Magánszemélyek kommunális adója

Ki köteles Martonvásár településen kommunális adó fizetni

-          Az a személy, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.

-          Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa az érintett teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.

-          Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (több bérlő esetén megállapodás szerint vagy annak hiányában egyenlő arányban oszlik meg)

 

Mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól

-          a Helyi Építési Szabályzatban kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvény,

-          valamint nem kell kommunális adót fizetni azon építményrészek után, melyekre építményadót illetve azon telkek után, melyekre telekadót fizetnek.

 

 kommunális adó számításának alapja és mértéke

-          Martonvásár településen az kommunális adó mértéke 2017. évben 28500 Ft/év adótárgyanként (adótárgy az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,illetve telek)

 

 kommunális adó bevallása, az adatváltozás bejelentése

Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál.

Az építményadóval kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál kell bejelenteni.

 

A kommunális adó megfizetése

A kommunális adót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

Kommunális adó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02820000 (OTP bank)

 

Az eljárás jogi alapja

-          Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

-          A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-          A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

-          Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

-          A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

-          A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről és a videkfejlesztési miniszter133/2013. (XII. 29.) VM rendelete

-          Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 26/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

 

Az ügyintézés határideje

A 2003. évi XCII. törvény 5/A. § alapján 30 nap, mely további 30 nappal meghosszabbítható.

 

Jogorvoslat lehetősége

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft.

 

Ügyintéző:

Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Arany Ildikó  06-22-569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu

 

A Kommunális adó nyomtatványait ITT találja

2018. szeptember 22.
Móric
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu