Kulturális, ifjúsági és sport ügyek

Az ügy leírása

Az önkormányzat a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Központ (BBK) keretei között civil irodát működtet. A civil iroda működtetése keretében kapcsolatot tart a társadalmi- és civil szervezetekkel, segíti a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, kiemelten a civil szféra vonatkozásában (pályázatfigyelés, pályázatok elkészítésének szervezése, koordinálása igény szerint, pályázatok nyilvántartása, segítségnyújtás civil szervezetek pályázatainak összeállításában, szervezési tanácsadás, kapcsolódó képzések, előadások szervezése, együttműködési megállapodások előkészítése)

Civil szervezetek és sportegyesületek részére kiírt önkormányzati pályázatok/támogatások megítélésének koordinálása, szerződéskötés, elszámolás ellenőrzése a feladat végrehajtására kijelölt BBK-val együttműködésben.

Kommunikációs, település-népszerűsítési feladatok körében – a BBK-val együttműködve - kulturális rendezvényekkel, eseményekkel összefüggésben sajtóval való kapcsolattartás, részvétel kiadványok szerkesztésében, megjelentetésében, a lakossági kapcsolatok, fórumok szervezése, sajtó-figyelői feladatok.

Önkormányzati kulturális, sport feladatok szervezése, bonyolítása, együttműködés az intézményekkel, civil szervezetekkel, partnerekkel, önkormányzati településszintű, hivatali események, rendezvények szervezésében, rendezésében, lebonyolításában való közreműködés.

Nemzetközi kapcsolatok, kiemelten a kulturális kapcsolatok működtetésében való közreműködés.


Az eljárás jogi alapja

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyévre szóló mindenkori költségvetési rendelete,

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló 20/2004. (VI.15.) önkormányzati rendelet.


Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály

 

Ügyintéző: Buda Gabriella

Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 08.00 -16.00, szerda 08.00-17.00, péntek 08.00-12.00

Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 17. iroda

Tel.: 06-22-460-233, e-mail: titkarsag@martonvasar.hu


Illetékességi terület

Martonvásár város területén bejegyzett/működő civil szervezet, sportegyesület.


A kérelem kötelező tartalma

Pályázati kiírás szerint.


Csatolandó mellékletek/Nyomtatványok

Pályázati kiírás szerint.

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek

-


Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség

Illeték- és díjmentes.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melyet személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Brunszvik-Beethoven Központhoz vagy a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

Pályázati kiírás szerint.


Ügyintézési határidő

Pályázati kiírás szerint.


I. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága


II. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. január 22.
Artúr, Vince
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu