Martonvásárért alapítvány

Adószám 1% felajánláshoz: 18481116-1-07

Székhely: 2462 Martonvásár , Budai u. 13.

Elérhetőség:  22/460-004


Az alapító okiratban megfogalmazott célok: 
- Martonvásár kulturális értékeinek megőrzése és idegenforgalmának fejlesztése,az ennek érdekében tevékenykedők támogatása. 

- A nagyközség közösségi tereinek létrehozása. 

- A közbiztonság javítása, a polgárőrség munkájának segítése. 

- Az oktatás tárgyi eszközeinek bővítése, valamint a tanulócsoportok támogatása.

 

Az alapítvány által támogatott tevékenységek: 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

- Kulturális tevékenység (közösségi terek létrehozása) 

- Kulturális örökség megóvása

- Műemlékvédelem

- Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.

 

Az alapítvány nyitott minden olyan magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező más szerv előtt, aki az Alapító Okiratban foglalt célokkal egyetért, és azt támogatni kívánja pénzbeli vagy természetbeni adománnyal.