Részletfizetés, fizetési halasztás

Az ügy leírása

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

A határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Az eljárás magánszemélyek esetében illetékmentes.

Gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetéke 10.000 Ft.

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Illeték beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03470000 (OTP bank


Az eljárás jogi alapja

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró szervezeti egység
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

 
Ügyintézők:

Németh Istvánné 06-22-569-223, nemeth.istvanne@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Fügedi Krisztina 06-22-569-206, fugedi.krisztina@martonvasar.hu

Jogorvoslat
A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft.

Magánszemélyek fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésre irányuló kérelme elbírálásához szükséges adatlap

Gazdasági társaságok fizetési könynítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap

 

2018. március 24.
Gábor, Karina
Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 598-2842

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu