Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

2462 Martonvásár, Szent László út 24

E-mail: segito@martonvasar.hu

Weboldal

 

Központi szám/pszichológus:    22/460-023

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.    30/825-4295

Idősek Nappali Ellátása:    30/467-9722

Házi segítségnyújtás:    30/486-6498

Támogató szolgáltatás:    30/486-6801

Családi napközi:    30/467-9722

Tanyagondnoki Szolgálat:    22/569-119

Igazgató    20/512-1421

 

Alapító Okirat