arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Beszámoló a 2018. január 25-i közmeghallgatásról

I. Költségvetési   koncepció megtárgyalása

A korábbi évekhez hasonlóan, Martonvásár Város Önkormányzata a Képviselő-testület évnyitó ülésével egybekötve rendezte meg éves közmeghallgatását. Városunk vezetője, dr. Szabó Tibor részletesen kifejtette az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját, melyet a testület később egyhangúlag elfogadott.

Városunk idei költségvetése a növekvő állami normatív támogatások, a tavalyi évről áthozott fejlesztési célzatú pénzmaradványok, illetve a 2018-ban lehívható pályázati források miatt rekordméretű összegű lesz. A 2018. évre szóló költségvetési koncepció szerint előreláthatólag 3,06 milliárd forint körül fog alakulni. Az önkormányzat bevételi és kiadási egyenlege továbbra is kiegyensúlyozott marad, tehát 2018-ban is a működési hiány nélküli gazdálkodás fogja jellemezni.

A polgármester úr megköszönte a martonvásári lakosoknak és a helyi vállalkozások tulajdonosainak, hogy a városi alapfeladatok ellátásán túl, adóbefizetéseikkel (~365 millió forint) hozzájárultak városunk szociális, kulturális és sport életének működtetéséhez.


Martonvásár Város Önkormányzatának legfőbb bevételeinek megoszlása 2015-2018-ban

A 2018. évi költségvetés kiadási oldalával kapcsolatban dr. Szabó Tibor kiemelte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is 23 millió forint nagyságú összeg áll rendelkezésre szociális támogatásokra. A polgármester szerint a martonvásári szociális rendszer példa értékű, nagy hatékonysággal működik, ezért a területre előirányzott összeget igény esetén tovább növelheti a Képviselő-testület.

A tavalyi évhez képest a városüzemeltetési feladatokra közel 20 millió forinttal tervez többet fordítani az önkormányzat, melynek hátterében az újonnan kialakítandó 2 hektáros Brunszvik-kert önkormányzati fenntartásának költségei, a Martongazda Nonprofit kft. munkatársainak szerény bérnövekménye, illetve 4 új munkatárs szerződtetése áll.

„Egy közösséget a kultúrához és a sporthoz fűződő viszonya is nagymértékben minősít” – mondta dr. Szabó Tibor. A polgármester nézeteit a Képviselő-testület is osztja, ezért Martonvásár Város Önkormányzata 2018-ban is kiemelt figyelmet fordít a város kulturális és közösségi életének szervezésére, amelyre idén is 60 millió forint körüli saját forrást összpontosít. A polgármester úr elmondta, hogy a város sportéletét szervező MartonSport Nonprofit kft. 2018-tól lényegében önfinanszírozóvá vált a társasági adófelajánlások (TAO) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) forrásai által.

Dr. Szabó Tibor aláhúzta, hogy Martonvásár Város Önkormányzata is megérezte a magyar gazdaságban tapasztalható jelentős bérnövekedések hatását, ugyanis az egyre kiélezettebb bérversenyben a versenyszféra könnyedén elszipkázza az önkormányzatok elől a munkaerőt. Mivel Martonvásár Város Önkormányzata 2018-ban több mint 2 milliárd forint állami és európai uniós fejlesztési forrás felett diszponál, így elemi fontosságúvá vált, hogy az önkormányzat megtartsa és bővítse a városházi dolgozók számát a projektek lebonyolítása céljából. Ennek érdekében a 2008. óta központilag meghatározott 38.650 forintos köztisztviselői illetményalapot az önkormányzat saját források terhére 45.000 forintra emelte, amely megközelítőleg 16 millió forintos többletköltséget jelent a költségvetésnek.

Végezetül a polgármester úr a város bevételeinek hosszú távú alakulása kapcsán hangsúlyozta, hogy nem várható növekedés a lakosságot terhelő adók és díjak mértékét illetően. A városvezetés az önkormányzat saját adóbevételeinek további forrását a gazdasági szereplők növekvő aktivitásában látja, melynek központi eleme lesz a magyar állam által megvásárolt 157 hektáros terület. Az autópálya melletti területen a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. a következő években 40 hektáron fogja elvégezni a megfelelő infrastrukturális fejlesztéseket a gazdasági szereplők kiszolgálása érdekében. Az így kialakított ipari parkból az önkormányzat jelentős összegű iparűzési-, építmény- és telekadóra tehet szert már a következő tíz éves időhorizonton.


A 157 hektáros ipari parknak szánt terület Martonvásáron

 

I. Várható fejlesztések 2018-2019-ben

A közmeghallgatás következő blokkjában Horváth Bálint alpolgármester mutatta be a közönségnek az önkormányzat tervezett és a közeljövőben megvalósuló városfejlesztési elemeit. Martonvásár gazdasági alpolgármestere mindenek előtt kiemelte, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai rengeteg időt és energiát fektettek a pályázatok sikerességébe, ezért egyetlen ilyen lehetőséget sem szeretne elbukni Martonvásár Város Önkormányzata. Horváth Bálint szerint „óriási a projektmennyiség a polgármesteri hivatalban dolgozók számához képest”, ezért a martonvásári köztisztviselői illetményalap növelése ellenére az építőipar leterheltsége is nem várt nehézségeket okozhat a projektmegvalósítások folyamán.

Horváth Bálint a beruházásokra rátérve elmondta, hogy 2018. nyarára elkészül a Beethoven Általános Iskola új szárnya, amelyben 9 tanterem és egy kistanári kerül kialakításra. Az új épületrész átadásával felszabadul a jelenleg tanteremként funkcionáló régi ebédlő (lapos tetős járási épület), melynek helyére várhatóan 2019. nyarára fog átköltözni az Óvodamúzeumban elhelyezkedő könyvtár. Ezeknek a változásoknak köszönhetően az Óvodamúzeum kibővítésére és fejlesztésére is lehetőség nyílik. Az alkalmat meg is ragadja Martonvásár Város Önkormányzata, ugyanis az Óvodamúzeum és a könyvtár fejlesztésére 2017. decemberében összesen 125 millió forint támogatást nyert el városunk (további részletek a januári Forum Martiniban).

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Zöld Város programjának keretében előreláthatólag tavasszal kezdődik meg a Malom utcai Ifipark kialakítása, ahol többek között gördeszka pálya, streetball pálya (kosárlabda) és street workout (utcai konditerem) berendezések lesznek telepítve. Az Ifipark várhatóan 2018. őszén nyitja meg kapuit.

A Zöld Város program elemei közé tartozik még az Emlékezés terén létesítendő kamerarendszer és locsoló berendezés kialakítása, továbbá a Dózsa György út (Beethoven út) környezetrendezése. A Dózsa György út fejlesztése keretében kibővül a közvilágítás, cserje- és faültetésekre kerül sor, új burkolatot kapnak a járdák és a parkolóhelyek, továbbá a TSZ udvar új szolgáltatóházának parkolója is kialakításra kerül.

A Martongazda Nonprofit kft. új telephelyének fejlesztése az önkormányzat prioritását élvezi, mivel a városüzemeltető cég új bázisa nélkül a TSZ udvarban tervezett szolgáltatóház kialakítása sem lehetséges.

Az önkormányzat tervei szerint február közepén elkezdődik Martonvásár Erdőhát településrészén a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, amelynek munkálatai legkésőbb 2018. június 30-ig fognak tartani. Az alpolgármester úr szerint Martonvásár Város Önkormányzata adós a külső városrészek vízhálózatának fejlesztésével, ezért a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megkezdődtek Martonvásár Kismarton településrészen kialakítandó vízhálózat tervezési munkálatai.

Martonvásár új Egészségházának kialakítása egyelőre vázlattervi állapotban van, mivel a beruházás jelentős saját forrást igényel. Az elképzelések szerint a jelenlegi háziorvosi rendelőt két ütemben fogja kibővíteni az önkormányzat. Az első ütemben új épületrész kerül kialakításra a jelenlegi Egészségház épülete mögött, majd a második ütemben a jelenleg is használt rendelő kerül felújításra. A háziorvosi rendelőkön kívül két fogászati rendelő is helyet kap az intézményben. Lakossági igények alapján az új épület kialakításánál kiemelt figyelmet fordít Martonvásár Város Önkormányzata a parkolási lehetőségek bővítésére, így a Brunszvik úton körülbelül 10-15 (?) parkolóhelyet hozunk létre az Egészségházat felkeresők számára.

Az Egészségház látványterve

A Magyar Tudományos Akadémia beruházása keretében megújuló Brunszvik-kastélypark és az új Látogatóközpont várhatóan májusra, illetve őszre készül el. Az MTA munkatársai 2017. decemberében lakossági fórum keretében számoltak be a fejlesztésekről, amelynek az összefoglalójáról az előző havi Forum Martini számában és az önkormányzat weboldalán olvashatnak bővebben.

 


Kép forrása: MTA ATK

A fiatal alpolgármester diasorában feltüntette az önkormányzat elmúlt években elvégzett útfelújítási beruházásait, továbbá piros színnel kiemelte, hogy mely utcákat tervezi felújítani Martonvásár Város Önkormányzata a következő két esztendőben. A tervek megvalósulását több tényező is befolyásolhatja, úgy, mint a pályázati források rendelkezésre állása vagy az építőipari beruházások költségeinek jelentős emelkedése is.

Tervezett útfelújítások 2018-2019-ben:

- Iparos utca (gyűjtőút I. ütem)
- Széchenyi István utca összekötése
- Malom utca
- Patakparti utca
- Orgona utca vége
- Gárdonyi Géza utca
- Rózsa utca vége
- Jókai Mór utca
- Kolozsvári utca
- József Attila utca
- Teleki Pál utca
- Orbánhegyi utca (Vidékfejlesztési pályázat keretében)
- Damjanich utca (Vidékfejlesztési pályázat keretében)

Parkolóhely bővítések

​​​​​​​- Brunszvik út (Egészségház)
- Dózsa György út - felújítás

Martonvásár alpolgármestere előadását az önkormányzat potenciális további fejlesztési terveivel zárta, melyek a következők:

-Játszótér-fejlesztések (Óvodamúzeum mögött (Marci vására), Illyés Gyula tér, Szent László lakópark meglévő játszóterének fejlesztése)
- ​​​Brunszvik-Teréz óvoda bővítése tornaszobával és különféle fejlesztő helyiségekkel
- Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előtt kialakított piactér (pályázat elbírálás alatt)
- Járdaépítés a templomkert mellett (Brunszvik út)
- Budai úti buszmegálló átalakítása és környezetrendezése
- Gyalogátkelők kialakítása (Óvodamúzeum, Coop)
- Beethoven Általános Iskola tornatermének felújítása