arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Az ügy leírása:
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtható villanyáram, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat, hulladékszállítás díjához, valamint lakbérhez, albérleti díjhoz és a közös költségek viseléséhez. a lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez. Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át (2020. évben 71.250,- Ft), és a háztartás egyikének sincs vagyona. A támogatás a szolgáltató részére történik közvetlen átutalással a szolgáltató hivatalos pénzforgalmi számlájára, vagy postai csekkbefizetés formájában az önkormányzati szociális intézmény közreműködésével. A települési támogatás legfeljebb egy év időtartamra kerül megállapításra.

Az eljárás jogi alapja:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról
 

Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály

Ügyintéző:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály
Ügyintéző: Széll Anett
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-16.30, péntek 08.00-12.30
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13, 8. iroda,
Tel.: 06-22/569-221, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu

Illetékességi terület:
Martonvásár Város közigazgatási területén lakó-,és tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetik.

Csatolandó igazolások /dokumentumok:
vagyonnyilatkozat, a háztartás tagjainak jövedelemigazolása, az elismert lakásnagyság hitelt érdemlő módon való igazolása, bérlet, albérlet esetén eredeti bérleti szerződés bemutatása, társasházi lakás esetén a közös képviselő igazolása, nyilatkozata a közös költségekről, a közüzemi szerződések, vagy számla másolatok, melyek tartalmazzák a fogyasztó - és fogyasztási hely azonosítót.

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség:
​​​​​​​Illetékmentes

​​​​​​​Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
​​​​​​​Az eljárás kérelemre indul. A kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

I. fokon döntést hozó szerv:
Martonvásár Polgármestere

​​​​​​​II. fokon döntést hozó szerv:
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. (A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell benyújtani.)