Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

2019.03.24. 18:37

Az ügy leírása:
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtható villanyáram, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat, hulladékszállítás díjához, valamint lakbérhez, albérleti díjhoz és a közös költségek viseléséhez. a lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez. Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át (2020. évben 71.250,- Ft), és a háztartás egyikének sincs vagyona. A támogatás a szolgáltató részére történik közvetlen átutalással a szolgáltató hivatalos pénzforgalmi számlájára, vagy postai csekkbefizetés formájában az önkormányzati szociális intézmény közreműködésével. A települési támogatás legfeljebb egy év időtartamra kerül megállapításra.

Az eljárás jogi alapja:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról
 

Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály

Ügyintéző:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály
Ügyintéző: Széll Anett
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-16.30, péntek 08.00-12.30
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13, 8. iroda,
Tel.: 06-22/569-221, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu

Illetékességi terület:
Martonvásár Város közigazgatási területén lakó-,és tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetik.

Csatolandó igazolások /dokumentumok:
vagyonnyilatkozat, a háztartás tagjainak jövedelemigazolása, az elismert lakásnagyság hitelt érdemlő módon való igazolása, bérlet, albérlet esetén eredeti bérleti szerződés bemutatása, társasházi lakás esetén a közös képviselő igazolása, nyilatkozata a közös költségekről, a közüzemi szerződések, vagy számla másolatok, melyek tartalmazzák a fogyasztó - és fogyasztási hely azonosítót.

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség:
​​​​​​​Illetékmentes

​​​​​​​Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
​​​​​​​Az eljárás kérelemre indul. A kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

I. fokon döntést hozó szerv:
Martonvásár Polgármestere

​​​​​​​II. fokon döntést hozó szerv:
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. (A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell benyújtani.)

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu