arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó hátralékcsökkentéshez

Az ügy leírása:
Eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtható a szociálisan rászorult személyek részére lakhatáshoz kapcsolódó hátralékcsökkentéshez települési támogatás. A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól hátralékcsökkentő támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt,
a)    akinek a hátraléka közüzemi szolgáltatásonként meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
b)    akinél közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy bizonyítottan ki fogják kapcsolni.
Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó
a)    közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, hulladékszállítási díjtartozás,
b)    közös költség- hátralék
c)    lakbérhátralék
A támogatás megítélésének feltétele, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%- át (2020. évben 99.750,- Ft).
A hátralékcsökkentő támogatás mértéke nem haladhatja meg a hátralék 75%- át, és összege az egy naptári évben a mindenkori öregségi nyugdíj 400%- át (2020. évben 114.000,- Ft).

Nem nyújtható hátralékcsökkentő támogatás
a)    banki lakáskölcsön,
b)    áruhitel,
c)    autóvásárlásra fordított kölcsön,
d)    egyéb személyi hitel
törlesztéséhez.
 

Az eljárás jogi alapja​​​​​​​:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról​​​​​​​​​​​​​​

Eljáró szervezeti egység​​​​​​​​​​​​​:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály

Ügyintéző: Széll Anett
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-16.30, péntek 08.00-12.30
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13, 8. iroda,
Tel.: 06-22/569-221, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu
 

Illetékességi terület​​​​​​​​​​​​​​:
Martonvásár Város közigazgatási területén lakó-,és tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetik.

Csatolandó igazolások /dokumentumok:
•    a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről munkáltatói igazolás
•    a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása (tulajdoni lap másolata, adás-vételi szerződés, kérelmező nyilatkozata a lakásnagyságról)
•    a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a közüzemi számla vagy a szolgáltatóval kötött szerződés másolata 
•    társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselő nyilatkozata szükséges
•    lakásbérlet esetén a lakásbérleti szerződés másolata
•    a közüzemi szolgáltató részéről a kérelmező részére kiküldött felszólító levél másolata
•    a szolgáltatás kikapcsolását bizonyító igazolás, vagy a jövőben bekövetkező kikapcsolás tényét megállapító tájékoztatás másolata
 

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség:
Illetékmentes

​​​​​​​Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az eljárás kérelemre indul. A kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

I. fokon döntést hozó szerv:
​​​​​​​
Martonvásár Polgármestere

II. fokon döntést hozó szerv:​​​​​​​
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. (A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell benyújtani.)