Álláspályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

2020.07.01. 09:48

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóság Adóirodáján
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,

Munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. melléklet 14. Hatósági (adóügyi) feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adókról szóló törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (felderítés, adóbevallások feldolgozása, kérelmek ügyintézése, könyvelés, végrehajtás stb.), a gépjárműadóról szóló törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, az adózás rendjéről szóló törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, statisztikai jelentések készítése az ASP adó szakrendszerének alkalmazásával.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Főiskola, pénzügyi, adóügyi, közgazdasági vagy igazgatásszervező, jogi, informatikai szakirány,

•    Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,

•    Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

•    Közigazgatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
  • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
  • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
  • Erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a közvetlen felettes gazdasági igazgató véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6 hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László gazdasági igazgató nyújt, a 06-22-569-203 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája 2020.07.02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani munkatársunknak a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló, hosszabb távú munkavégzésben gondolkodó munkatársunk jelentkezését várjuk, akár a köz szolgálatára elkötelezett hozzáállással bíró újrakezdő, munkába visszatérő szülő részéről is. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu