Amit a közútkezelői hozzájárulásról tudni érdemes

2021.01.27. 01:05

Tisztelt Martonvásáriak!

 

Az elmúlt időszakban számos kérdés, bejelentés érkezett a közutak bontásával kapcsolatosan, ezért jelen tájékoztatóval szeretnék segítséget nyújtani a lakosságnak, ingatlantulajdonosoknak, hogy mely esetben és milyen adattartalommal, kötelező melléklettel szükséges közútkezelői hozzájárulást kérniük.

 

Amit a közútkezelői hozzájárulásról tudni érdemes:

 • Előírásokra vonatkozó jogszabály:
 • Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.), mely a www.njt.hu oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban is megtekinthető.
 • Közútkezelői hozzájárulást kell kérni minden ingatlantulajdonosnak, aki az ingatlana előtti közterületen, bármilyen a közterület állagsérelmével, építéssel összefüggő munkát szeretne elvégezni. Ezt önkormányzati utak tekintetében a helyi közutak kezelőjétől, Martonvásár Város Jegyzőjétől, országos közutak esetén a Magyar Közút NZrt.-től szükséges megkérni.

 

Leggyakrabban kapubejárók létesítése, illetőleg közműveknek az ingatlanra történő bevezetése, felújítása, cseréje kapcsán szükséges a hozzájárulást, engedélyt beszerezni.

 • - Az Ör. részletezi, hogy mely esetekben, milyen feltételekkel lehet a közterületen munkálatokat elvégezni. Például a jó állapotú, 5 éven belül aszfaltozott utak megbontását csak nagyon indokolt esetben engedélyezzük, ezért itt minden esetben átfúrással lehet csak a közműveket az út alatt átvezetni.
 • - Önkormányzatunk tekintetében a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az adott ingatlan érdekében végzendő tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa köteles benyújtani. Kérelmében meg kell jelölni, hogy
 • mely ingatlanra (pontos címet és helyrajzi számot fel kell tüntetni) kéri a hozzájárulást,
 • meg kell jelölni, hogy pontosan mikor, meddig és milyen munkálatokat szeretne végezni az Önkormányzat tulajdonában található ingatlanon (közterületen).

 

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem érdekében indított eljárás esetén nincs illetékfizetési kötelezettség.

- A kérelmet az Ör. 1. melléklete szerinti nyomtatványon – a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal – a Jegyzőhöz kell benyújtani a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál. A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban,
 • közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 2 példányban,
 • igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 2 példányban
 • helyreállításra vonatkozó terv/megrendelő
 • egyéb alátámasztó dokumentum
 •  
 • - Martonvásár Város Jegyzője közútkezelői hozzájárulásában előírja, milyen feltételekkel lehet a kérelemben feltüntetett munkálatokat elvégezni. A közút nem közlekedési célú igénybevételére, közterület felbontására, helyreállítására vonatkozó előírásokat az Ör. 4. pontja részletezi.
 • - Az engedéllyel nem rendelkező, vagy lejárt engedély mellett történő munkavégzés esetén, illetve a helyreállítási kötelezettségek teljesítéséért, a jogszabályellenes magatartás jogkövetkezményeiért az felel, akinek az érdekében az út, vagy járda bontása történt.
 • - A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője az Ör.  2. mellékletében meghatározott mértékű díjat szed.

Kérem, hogy a közutak, közterületek igénybevétele esetén a szükséges dokumentumokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal címére juttassák el, kérdés, észrevétel, javaslat megfogalmazása esetén írjanak a jegyzo@martonvasar.hu elektronikus levelezési címre, illetve, keressék ügyfélfogadási időben a Martonvásári Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

 

Együttműködésüket megköszönve,

Martonvásár Város Jegyzője

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu