Álláspályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

2021.05.31. 15:27

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóságának Adóirodáján

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, A munkavégzés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. melléklet 14. Hatósági (adóügyi) feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adókról szóló törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (felderítés, adóbevallások feldolgozása, kérelmek ügyintézése, könyvelés, végrehajtás stb.), kiemelten az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, az adózás rendjéről szóló törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, statisztikai jelentések készítése, az ASP adó szakrendszerének alkalmazásával.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Pénzügyi, adóügyi, közgazdasági vagy igazgatásszervező, jogi, informatikai szakirány, 
 • Igazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  adóügyi igazgatás terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  ASP adóügyi és irat szakrendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
 •  nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők​​​​​​​ megismerhetik a pályázó anyagát,
 •  erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány​​​​​​​ kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 16.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére az aljegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a felettes, gazdasági igazgató és az aljegyző véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6
hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László gazdasági igazgató nyújt, a 06-22-569-203 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A kiírás további közzétételének helye, ideje: Martonvásár honlapja, hirdetőtábla: 2021.05.31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. Az illetményalap magasabb összegű; kiváló munkavégzés esetén személyi illetmény. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó telefonkártyát tudunk biztosítani. Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló kollégát keresünk. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu