Felhívás társasház tulajdonosoknak!

2021.10.28. 19:06

Tisztelt Társasház Tulajdonosok!

Szeretnénk megköszönni együttműködésüket a társasházak működésére vonatkozó dokumentumok eddigi beküldésével kapcsolatban. Azonban a Forum Martini 2021. májusi és augusztusi számaiban közzétett felhívásokkal ellentétben vannak társasházak, melyek alapdokumentumai még nem érkeztek be.

Fontos a társasházak megfelelő működésének létrehozása és a lakóközösségek általi gördülékeny, önálló működtetése, mivel az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során a társasház tulajdonostársainak közössége szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket (pl. udvar bővítése, beépítése, területszerzés), önállóan perelhet és perelhető, gyakorolhatja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat (pl.: udvaron építmény elhelyezésének engedélyezése), és viseli a közös tulajdon terheit (pl.: lépcsőházak takarítása, zöldhulladék kezelése).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a jegyző a társasház működésében jogsértést észlel, illetőleg nem érkeznek be a szükséges dokumentumok, úgy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, és szükség szerint a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (polgári peres eljárást kezdeményez). 

A fentiek értelmében nyomatékosan kérjük Önöket, hogy jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve, a törvényességi felügyelet által érintett alapdokumentumokat, azaz az alapító okiratot és a szervezeti és működési szabályzatot, melyekkel a társasház rendelkezik haladéktalanul szíveskedjenek elektronikus úton, beszkennelve megküldeni a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre (amennyiben erre nincs módjuk, úgy egy egyszerű fénymásolatot jutassanak el személyesen az ügyfélszolgálatra vagy postai úton a Hivatalhoz).

Kérjük szíves együttműködésüket!

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu