FELHÍVÁS - Jelentkezés a szavazatszámláló bizottságba

2021.11.25. 17:13

FELHÍVÁS

Tisztelt Martonvásári Választópolgárok!

Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy 2022-ben Magyarországon országgyűlési képviselő választás lesz, melynek lebonyolítása érdekében a martonvásári Helyi Választási Iroda megkezdte a felkészülést.
A Martonvásáron működő szavazatszámláló bizottságok (SZSZB, Martonvásáron 4 bizottság) három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Az alábbiakban ismertetettek alapján tisztelettel kérem azon martonvásári választópolgároknak a jelentkezését, akik szeretnének választott tagként részt venni a szavazatszámláló bizottságok munkájában.

 

  • A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
  • A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
  •  A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Továbbá nem lehet tagja párt és a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területénmhatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
  •  A szavazatszámláló bizottság a működésének időtartama alatt hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.
  •  A bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.
  •  A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.
  •  A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek 5.00 - 22.00 óráig, esetenként 24.00 óráig is. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson is részt kell venni.

Jelentkezni a mellékelt „Nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával lehet e-mailben a titkarsag@martonvasar. hu címen,
vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban a titkárságon.

Jelentkezési határidő: 2021. december 17. (péntek) 12.00 óra.

https://martonvasar.hu/szavazatszamlalo_bizottsag

Kérdése esetén a 22/460-233-as telefonszámon Buda Gabriellát a Helyi Választási Iroda tagját keresheti.

Érdeklődését ezúton is köszönjük!

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu