PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához

2022.04.26. 16:19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága

pályázatot hirdet

szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához

 

A támogatásra való jogosultság feltétele
- a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
- családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, (2022. évben 85.500,- Ft),

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó
- Akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
- Aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 50.000,- Ft.

A táboroztatás költségeihez való hozzájárulás legfeljebb egy táborra vehető igénybe!

A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 8. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek
Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. június 7. (kedd) 16.00 óra.

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.

Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.

Pályázati adatlap: LETÖLTÉS

​​​​​​​Martonvásár, 2022. április

Kuna Ferenc
bizottság elnöke

Dokumentumok

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu