arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Adó- és értékbizonyítvány

Az ügy leírása:
Adó- és értékbizonyítványt az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állítja ki, mely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása történhet: hagyatéki eljárás, gyámhatósági eljárás, végrehajtási eljárás céljából is.

Kiállítása kérelemre történik, a kérelemhez csatolni kell a tulajdoni lap másolatát, valamint az illeték megfizetését igazoló dokumentumot (csekk, átutalási bizonylat).

Az illeték mértéke: 4000 Ft, (hagyatéki, gyámhatósági illetve végrehajtási eljárás esetében illetékmentes). Amennyiben egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően külön-külön kell megfizetni.

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Adóiroda

Ügyintézők:
Központi telefonszám: +36-22-460-004

Ügyintézési határidő:
8 nap