Adómérséklés

Ügymenet leírása:
- Csak magánszemélyek kérhetnek adómérséklést.
- Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
. Az indokolással ellátott kérelmen kívül szükséges a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek anyagi és szociális helyzetének bemutatása, ezért környezettanulmány felvételére kerül sor, ahol a háztartás bevételeit és kiadásait igazolni kell.

Az eljárás jogi alapja:
•    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
•    Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Ügyintézők:
Arany Ildikó, 06-22-569-206, 
Juhász Enikő, 06-22-569-226,
Németh Istvánné, Klára, 06-22-569-223,
Farkasné Vécsei Erzsébet, 06-22-569-224

Jogorvoslat:
A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

 

Magánszemélyek fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelme elbírálásához szükséges adatlap

Gazdasági társaságok fizetési könynítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap

2020. október 25.
Bianka, Blanka
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu