arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Adómérséklés

Ügymenet leírása:
- Csak magánszemélyek kérhetnek adómérséklést.
- Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
. Az indokolással ellátott kérelmen kívül szükséges a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek anyagi és szociális helyzetének bemutatása, ezért környezettanulmány felvételére kerül sor, ahol a háztartás bevételeit és kiadásait igazolni kell.

Az eljárás jogi alapja:
•    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
•    Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Ügyintézők:
Arany Ildikó 06-22/569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu
Horváthné Péter Szilvia 06-22/569-224, horvathne.peter.szilvia@martonvasar.hu 
Szabó-Pásztori Krisztina 06-22/569-226, pasztori.krisztina@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet, 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Jogorvoslat:
A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

 

Magánszemélyek fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelme elbírálásához szükséges adatlap

Gazdasági társaságok fizetési könynítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap