arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Építményadó

Ki köteles Martonvásár településen építményadót fizetni?
Az a személy köteles építményadót fizetni, aki a naptári év első napján a Martonvásári Önkormányzat illetékességi területén lévő építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Tulajdonosnak minősül a vagyoni értékű jog jogosítottja is.

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Több tulajdonos esetén hogyan kell az építményadót megfizetni?
Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Mentesülnek az építményadó megfizetése alól a következők:
- szükséglakás,
- háziorvos által egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény
- a Helyi Építési Szabályzat alapján lakóterületként, településközponti vegyes területként, kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő, a magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az részben vagy egészben üzleti célt szolgál (több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie).
- a magánszemély tulajdonában lévő részben üzleti célú építmény esetében a 56 m2 feletti rész
- a HÉSZ-ben Gksz övezetben lévő, magánszemély tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52.  § 8. pontja szerinti építmény, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál és ezt a tulajdonos igazolja (kivételt jelent, ha a építmény részben vagy egészben üzleti célt szolgál)

Az építményadó számításának alapja és mértéke:
Az építményadót az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete alapján számítjuk, mértéke 500 Ft/m2/év.

Az építményadó bevallása, az adatváltozás bejelentése:
Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál.
Az építményadóval kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál kell bejelenteni.

Az építményadó megfizetése:
Az adó befizetése két részletben, március 15-ig, valamint szeptember 15-ig történik.

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Építményadó befizetési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02440000 (OTP bank)

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Ügyintézők: 
Szabó-Pásztori Krisztina 
06-22/569-226, pasztori.krisztina@martonvasar.hu

 

Az építményadó nyomtatványait ITT találja.