Magánszemélyek kommunális adója

Ki köteles Martonvásár településen kommunális adó fizetni?
- Az a személy, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.
- Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa az érintett teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.
- Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (több bérlő esetén megállapodás szerint vagy annak hiányában egyenlő arányban oszlik meg)

Mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól:
Nem kell kommunális adót fizetni azon építményrészek után, melyekre építményadót illetve azon telkek után, melyekre telekadót fizetnek. Mentes az adó alól a 30 m2-t nem meghaladó alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban garázs vagy gépjárműtároló rendeltetésűként bejegyzett és ekként használt ingatlan (a továbbiakban: garázs), amennyiben vonatkozásában a Htv. 24. §-a szerinti adóalany Martonvásáron egyéb adótárgy után magánszemély kommunális adójának megfizetésére kötelezett és tulajdonában Martonvásáron több garázs nem áll. 

A kommunális adó számításának alapja és mértéke:
Martonvásár településen az kommunális adó mértéke 2020. évben 28500 Ft/év adótárgyanként (adótárgy az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,illetve telek)

A kommunális adó bevallása, az adatváltozás bejelentése:
Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál kell bejelenteni.

A kommunális adó megfizetése:
A kommunális adót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.
Kommunális adó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02820000 (OTP bank)

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Ügyintéző:
Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Arany Ildikó  06-22-569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu

 

A Kommunális adó nyomtatványait ITT találja
Átfogó tájékoztató a martonvásári adózásról (2019): ITT

2020. október 22.
Elõd
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu