arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Martonvásári Kulturális Egyesület

Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület

Adószám 1% SZJA-hoz: 18486489-1-07

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Elérhetőség: 22 569 228 


Az egyesület alapító okiratában megfogalmazott célok: 

- Az 1991 óta megrendezett Martonvásári napok, illetve martonvásári nyár programjainak szervezésében való közreműködés, a programsorozattal eddig elért szellemiség továbbfejlesztése, szorosan együttműködve Martonvásár Képviselő-testületével, hivatalával és intézményeivel. 

- Martonvásár, a kistérség települései, a megye, az ország és a külföld lakosai- turistái számára színvonalas programok szervezése, martonvásár hírnevének gyarapítása. Martonvásár nemzetközi kapcsolatainak bővítése és mindazon hagyományok ápolása, mely a település szellemiségét és az itt élők összetartozását erősíti. 

- Az egyesület saját keretén belül működteti a Teleki Blanka Hölgyklubot. 

- Az egyesület a kultúra és az élet más területén foglalkozik a nők társadalmi beilleszkedésének javításával, az esélyegyenlőség megteremtésével. Feladatának tekinti a környezetvédelmet és az egészségvédelmet. Törekszik a helytörténeti emlékek nyilvánossá tételére. Teszi ezt előadások, közösségi munkák szervezésén és saját rendezvények, kiállítások tartásán, kiadványokon keresztül. Az egyesület által támogatott tevékenységek:

- egészségmegőrzés

- kulturális tevékenység

- kulturális örökség megóvása

- környezetvédelem

-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Az egyesület nyitott minden olyan magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező más szerv előtt, aki az egyesület alapító okiratában megfogalmazott célokkal egyetért, azt támogatni kívánja pénzben, vagy természetben adománnyal.