Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Térkép
Infó

Telefonszám: +36-22-460-004; Fax: 06-22-460-229

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő: 13.00 -16.00

Szerda: 08.00 -12.00     13.00 -17.00

Péntek: 08.00 -12.00

Ügyfélszolgálat:

Hétfő : 08.00 -16.00

Kedd : 08.00 -16.00

Szerda: 08.00 -17.00

Csütörtök: 08.00 -16.00

Péntek: 08.00 -12.00

Elnök

Szerda: 08.00 -17.00

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2005. július 14-én jött létre. A Társulás tagönkormányzatai a Martonvásári járás települései: Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és Vál.

A Társulás keretében ellátott önkormányzati feladatok:

1. Az egészségügyi alapellátás körében

 • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
 • Fogorvosi ügyeleti ellátás

2. Szociális alapszolgáltatás feladatkörben:

 • Családsegítés
 • Házi segítségnyújtás
 • Támogató szolgáltatás
 • Idősek nappali ellátása
 • Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
 • Szociális étkeztetés

3. Gyermekjóléti szolgáltatás

 • Család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatás
 • Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben
 • Gyermekek napközbeni ellátására családi bölcsőde
 • Gyermekek napközbeni ellátása során étkeztetés megszervezése családi bölcsődében

4. Belső ellenőrzési feladatok

5. Településfejlesztés – területfejlesztés

6. Államháztartáson kívüli és belüli szervezetek támogatása körében tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására együttműködés

 

A Társulás munkaszervezete 2011. július 1-től a székhely település, Martonvásár Polgármesteri Hivatala látja el.

Legfőbb szervezete a Társulás Tanácsa, tagjai a tagönkormányzatok polgármesterei.

A megválasztott elnök Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere, alelnöke Bechtold Tamás, Vál polgármestere.

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa:

Dr. Szabó Tibor elnök, Martonvásár Város polgármestere (polgarmester@martonvasar.hu)

Bechtold Tamás, Vál Község polgármestere (polgarmester@val.hu)

Császár Roland, Kajászó Község polgármestere (polgarmester@kajaszo.hu)

Dr. Szentes-Mabda Katalin, Ráckeresztúr Község polgármestere (polgarmester@rackeresztur.hu

Horváth Gyula, Gyúró Község polgármestere (polgarmester@gyuro.hu)

Juhász Csaba, Tordas Község polgármestere (polgarmester@tordas.hu)

Szabó Tamás, Ercsi Város polgármestere (tszabo@ercsi.hu)

Szőlősy Attila, Baracska Község polgármestere (polgarmester@baracska.hu)

 

Szervezeti és Működési Szabályzat          Jegyzőkönyvek          Szervezeti ábra          Munkamegosztási megállapodás

 

Elérhetőség

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36-22/460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu