arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

TÁJÉKOZTATÓ REZSITÁMOGATÁS BEVEZETÉSÉRŐL MARTONVÁSÁRON

TÁJÉKOZTATÓ

REZSITÁMOGATÁS BEVEZETÉSÉRŐL MARTONVÁSÁRON

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 13. napján tartott ülésén a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét módosította annak érdekében, hogy a lakosok piaci ár után számított, megemelkedett rezsiköltségeihez támogatást tudjon nyújtani, és bevezette a helyi települési támogatások rendszerébe, az eddig is működő tüzifa támogatás mellett, a rezsitámogatást is. Úgy határozott, hogy e célra az önkormányzat költségvetésében a veszélyhelyzeti tartalék javára elkülönített, ezidáig fel nem használt közel 2 millió Ft összegen felül tárgyévben 5 millió Ft összeggel, 2023-ban további 5 millió Ft összeggel egészíti ki az önkormányzati szociális keretet. A támogatás feltételeiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

A támogatást igénylőknek az alábbi jogosultsági feltételeknek kell megfelelniük:
- Martonvásáron bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen a településen éljen és
- legyen:
o nyugdíjas, vagy 65. életévét betöltött személy vagy
o rehabilitációs vagy rokkantási ellátásban részesülő személy vagy
o gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy
o tartósan beteget vagy fogyatékkal élőt háztartásában gondozó.
- Az egy főre jutó jövedelem határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-a, azaz jelenleg 128.250,- Ft.
- Támogatás kizárólag egy lakás után igényelhető.
 

Rezsiköltség támogatása iránti kérelmet az adott naptári év október 1. napjától következő év április 30. napjáig terjedő időszakra, legkésőbb május 15. napjáig lehet benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmet az a személy nyújthatja be, akinek a rezsiköltségről szóló számlát a szolgáltató a nevére kiállította.
A támogatás legfeljebb a szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő piaci áron történő igénybevétel összegéig nyújtható
- villamos energiához, amennyiben adott naptári év október 1. napjától következő év április 30. napjáig, legalább egy hónapban a villamos energiát lakossági piaci áron
vételezte a kérelmező,
- földgázszolgáltatáshoz, amennyiben adott naptári év október 1. napjától következő év április 30. napjáig, legalább egy hónapban a földgázt versenypiaci áron vételezte.
- a villamos energia és földgáz szolgáltatásra együttesen is igénybe vehető a támogatás.

A kérelem benyújtására nyomtatvány szolgál, melyet megtalálhatnak a település honlapján (www.martonvasar.hu) vagy igényelhetik a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálatán is (2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06-22/460-004, kupi.anita@martonvasar.hu). Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a Hivatal
munkatársaihoz, további felvilágosítást Széll Anett szociális ügyintézőnk nyújt a 06-22/569-221 telefonszámon vagy akár személyesen is ügyfélfogadási időben (hétfőn 08-12, 13-16óráig és szerdán 08-12 és 13-17 óráig) a Hivatalban.

 

KÉRELEM LETÖLTÉSE

 

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Dokumentumok