arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

Az 1. osztályosok felkészültsége

Tisztelt Szülők!

Tavasszal már jelentkeztem egy, az iskolába készülő gyermekekkel kapcsolatos írással. Úgy gondolom, nem haszontalan a következő téma körüljárása sem, mely a szeptembertől első osztályos gyermekek felkészültségével foglalkozik.
Elsőként talán azzal kezdeném, hogy gondolnák-e, hogy a gyermekek milyen nagy fejlődésbeli különbségekkel érik el az iskoláskort? Kutatások támasztják alá, hogy a biológiai (születési) és mentális életkor igencsak eltérő. Szélsőséges esetben a fejlődésbeli különbségek elérik az 5-6 - igen, jól látják, nem elírás -, az öt-hat év különbséget. Ezek az értelmi és a szociális fejlettségben előforduló különbségek azt jelentik, hogy az ép és mentálisan egészséges gyermekek között vannak, akik a 3-4, míg mások a 8-9 évesek átlagos fejlettségének megfelelő szinten kezdik meg iskolai tanulmányaikat. Ezen kívül minden gyermek átlagos fejlettsége mögött a legkülönbözőbb (érésbeli, képességbeli, nyelvi, stb.) jellemzők is különböző fejlettségűek. Tehát a gyermekek igencsak különböznek egymástól, amire a pedagógusok nevelő-oktató munkája kell, hogy figyelemmel legyen.

A fejlődés időbeli különbségei a világ legtermészetesebb jelenségei, de nem mindegy, hogy az átlagos fejlettségű gyermekek mellett a mindkét irányban eltérőekkel (tehetségesek, felzárkóztatásra szorulók) mit és hogyan terveznek és valósítanak meg a pedagógusok, a fejlesztő szakemberek. Annak érdekében, hogy minél pontosabban láthatóvá váljanak, kiderüljenek a fejlettség mutatatói, hogy az iskolai szakmai munka minél eredményesebb legyen, szükséges a gyermekek sokoldalú megismerése. Mindezek érdekében az iskolába lépő gyermekeknél úgynevezett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert (difer) alkalmaznak. Feltérképezik, hogy a gyermeki személyiség milyen alapokon áll, milyen a következő területek fejlettsége: szociális motívum és készség (magatartás megfigyelése), írásmozgás-koordináció, relációszókincs, beszédhanghallás, összefüggés-megértés, következtetés és az elemi számolás, amelyek az értelmi fejlődés feltételei. Ezek alapján megállapítható, hogy a gyermekek milyen fejlettségi szinten (előkészítő, kezdő, haladó, befejező, optimum szint) állnak. A pedagógusok a fejlődési mutatók birtokában eredményesebb szakmai munkát végezhetnek. Ezáltal pedig optimális működésűvé és tartóssá, bármikor használhatóvá válhatnak a gyermekek képességei.
A szülők, pedagógusok, segítő szakemberek együttműködése nélkülözhetetlen a célok elérése érdekében. Mindenkit biztatok a jó emberi kapcsolatok kialakítására a gyermekek optimális fejlődése érdekében. Közös felelősségünk fejlődésük egészséges, boldog útja és sikeres felnőtté válása.

Kérem, bízzanak a pedagógusokban, legyenek érdeklődőek, a tanítók támogatói! Kísérjék figyelemmel gyermekük iskolai életét, mindennapjainak sikeres és buktató momentumait egyaránt. A család biztos pontként álljon a kisiskolás mellett. A türelem, segítségnyújtás eredménye a kiegyensúlyozott gyermek. A mosolygó, örömtől csillogó szemek semmivel sem pótolhatók.
Eredményes tanévet kívánok mindenkinek.

| Vargáné Balogh Erika