arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT V. - A közterületek használatának szabályai ​​​​​​​

A közterületek használatának szabályai


Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016 (X.12.) számú önkormányzati rendeletének 3. §-a a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatát közterület-használati engedélyhez köti.
Engedélyt kell beszerezni:
• a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), fényreklám, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
• hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, transzparens elhelyezéséhez,
• mobil elárusító fülke, egyéb fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,
• építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, ha a tárolás a 48 órát meghaladja,
• alkalmi és mozgóbolti árusításhoz, javító-szolgáltató tevékenységhez,
• kiállítás, sport- kulturális rendezvények, alkalmi vásár tartásához,
• cirkusz és mutatványos tevékenységhez,
• vendéglátó-ipari előkert létesítéséhez, kitelepüléshez, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez,
• települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény, valamint zöldhulladék komposztálására szolgáló, továbbá 300 literesnél nagyobb gyűjtőedény szállítási napokon kívüli időpontban történő elhelyezéséhez,
• tüzelőanyag tárolásához, ha a tárolás a 48 órát meghaladja,
• lakodalmi- és rendezvénysátor elhelyezéséhez,
• bontási munkálatokhoz,
• jármű közterületi tárolásához.

A közterület-használat határozatlan vagy határozott időre engedélyezhető, díját a Rendelet 13. §-a szabályozza.

A közterület-használati kérelem - nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy kérhető ügyfélszolgálatunkon, továbbá bővebb tájékoztatást a jegyzo@martonvasar.hu címen kérhet vagy személyesen, ügyfélfogadási időben.