arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT IX.

ÉPÍTÉSI HATÓSÁGI ÜGYEK

 • Az építésügyi hatósági feladatokat a fővárosi és megyei Kormányhivatalok látják el. Martonvásár közigazgatási területén ezen feladatok ellátását a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. (2400 Dunaújváros Szórád Márton u. 39. I. em.) végzi.
 • Az építési hatósági ügyintézésben Martonvásár Város Önkormányzata szakhatóságként működik közre, ahol az engedélyezendő építési tevékenység Martonvásár Településképi rendeletében foglalt előírásainak való megfelelését vizsgálja. Az építési szabályoknak való megfelelőség vizsgálata az építésügyi hatáskörrel rendelkező Kormányhivatal feladata.

 

LAKÓKÓKOCSIK, KONTÉNEREK IDEIGLENES ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

 • A lakókocsik, konténerek ideiglenes építmények elhelyezhetőségét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 43.§-a és Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) szabályozza:
 •  Martonvásár területén Kertvárosias -, Falusias lakóterület, Településközponti, Általános és Kertes mezőgazdasági terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület NEM helyezhető el.
 • Egyéb övezetekben az OTÉK 43.§ (2) előírásainak betartása mellett lakókocsi, sátor elhelyezhető.

 

VÍZRENDEZÉS, VÍZELVEZETÉS

 • A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek miatt, gyakoribbá váltak az extrém intenzitású záporok, amik még inkább előtérbe hozták a vízrendezés vízelvezetés kérdését.
 • Az építési ingatlanokon keletkező csapadékvizek kezelését az OTÉK 47.§ (8)-(10) pontjai szabályozzák:
 • A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
 • A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
 • A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
 • A közterületi vízelvezető árkok tisztántartását biztosítani kell, kocsibehajtók kialakításakor az árokszelvényhez igazított méretű áteresz beépítéséről gondoskodni kell.

  Kérdéseiket a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre várjuk.