arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

PILLANATOK A SEGÍTŐ SZOLGÁLAT 2022. ÉVI MUNKÁJÁBÓL

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szolgáltatásait térségi, részben járási hatáskörrel biztosítja az ellátási területén, melyek: Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas, Vál és gyermekjóléti szolgáltatásai révén kiegészül Ercsi ellátásával. 2022-ben is igyekeztünk az ellátási területünkön élő családok, gyermekek, idősek helyzetén javítani.

1. 2022. februárjában tartottuk éves gyermekvédelmi tanácskozásunkat. A család és gyermekjóléti egységünk működteti a kiskorúak veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszert. A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermek veszélyeztetettségének, különösen a gyermekkel való rossz bánásmód jelzése. 

2.Kéthavonta tartunk jelzőrendszeri megbeszéléseket. A cél, hogy kiskorú gyermek ne legyen elhanyagolva a szülei/gondviselői által. Valamint veszélyeztetettség észlelése esetén meg tudjuk kezdeni a beavatkozást.

3. Az óvodai, iskolai szociális segítői szolgáltatásunk a járásban 8 általános iskolát, 2 speciális iskolát 1 kollégiumot és 10 óvodát fog össze. Idén 240 óvodás és iskoláskorú gyermeket érintettek a szakemberek foglalkozásai. Több általános iskolában folytattuk a Békés Iskolák Program keretében az iskolai bántalmazással összefüggő foglalkozásokat.

4. Nyáron két turnusban, napi négyszeri étkezéssel szerveztük meg táborunkat az „Erzsébet Program” keretében a rászoruló gyermekeknek, sok érdekes kirándulással és látnivalóval.

5. Szeptemberben az „Apró Talpak” családi bölcsődénkből, 18 fő töltötte be 3. életévét és kezdte meg az óvodát. A megüresedett helyekre 1,5-2 éves korú gyermekek érkeztek, akiknek a beszoktatása zökkenőmentes volt, a családokkal megtörtént az ismerkedés, a kapcsolattartás is folyamatos. 

6. Október 2-án az Idősek Világnapján megrendezésre került a martonvásári idősek napi rendezvény, ahol szeretettel vártunk minden itt élő 75 év felettit, hogy köszönthessük őket egy ünnepi műsorral.

7. Novemberében részt vettünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett adománygyűjtésen, ahol 312,327 kg  élelmiszert gyűjtöttünk. Az élelmiszerek karácsonyi adományként a térségében élő, rászoruló családokhoz kerültek. Részt vettünk a Martonvásáron szervezett „Szeretvendégség” élelmiszercsomagjainak rászorulókhoz való eljuttatásában, mintegy 100 darab élelmiszercsomag kiosztásában.

Ezúton szeretnénk megköszönni Martonvásáron élő magánszemélyeknek, vállalkozásoknak a támogatását, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy jobb körülményeket tudtunk teremteni a rászoruló családoknak. Köszönjük a martonvásári Katolikus Karitász dolgozóinak az együttműködést abban, hogy több nehéz helyzetben azonnali felajánlásban részesítették ellátottainkat. Valamint köszönjük az intézményt fenntartó önkormányzatok – elsősorban Martonvásár Város Önkormányzatának - támogatását a végzett munkában. 

Szabóné Pályi Judit 
SZLVSSZ igazgató