arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

A FELTÁMADÁS JELEI

A feltámadás jelei a mi életünkben Isten élő szeretetének, jelei. Az Ő megtapasztalása. Magát a feltámadást nem látta senki, de a jeleket igen. „Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta mindezt és hitt.” - így olvassuk az evangéliumban. (Jn.20,8)

Azon a vasárnapi hajnalon jelek voltak az üres sír, az összehajtott gyolcsleplek, az elhengerített kő, az őrző katonák hiánya. Egészen más formában ugyan, de a feltámadás jelei ma is köztünk vannak a világban. Ilyen az élő hit, egyházunk életereje, folyamatos megújulása, amit a sokféle üldözés sem tudott megtörni. Ilyen az eucharisztiában köztünk élő Krisztus. A jelek által mindenki lehetőséget kap, hogy nyitottá váljék a hit ajándékának befogadására.
Mert jelekre szükségünk van. Mint a megbocsátásra, vagy mint a feltámadásra, mert ez által nyer értelmet keresztény életünk. Ma is küld jeleket Isten, amely megújít bennünket és felfrissíti hitünket. Ilyen égi jel a kereszt, mely a győzelmet hirdeti ma is, és amely az ember és Isten új szövetségének jelévé vált. Égi jel volt Szűz Mária sokféle megjelenése is, hisz a jelenéshelyeken számtalan imameghallgatás, és gyógyulás történt és történik.​​​​​​​
De a hétköznapok jelei is itt vannak köztünk. A legfontosabb a szeretet, Isten szeretete, vagy az emberi találkozások szépsége. A sírhoz menő asszonyok semmit nem tehettek azért, hogy a Feltámadottal találkozzanak. Még az a tény is, hogy elindultak a sírhoz, Jézus indíttatására történt, Ő küldte az angyalt, hogy közölje velük a feltámadás hírét. Jézus él, és ha hiszünk Őbenne, akkor a mi életünknek is lesznek jelei.​​​​​​​
Adja meg az Úr, hogy észrevegyük a feltámadás jeleit. Hogy ezt a napot egymásért imádkozva úgy tölthessük, hogy Isten jelei bennünk visszhangot, értelmet keltsenek, örömre hangoljanak.​​​​​​​

Kovács Zoltán • plébános​​​​​​​