arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

A MARTONVÁSÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

Az 1996-ban alapított A MARTONVÁSÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYT azzal a céllal hozták létre, hogy a martonvásári, iskoláskorú gyermekeket támogassák.

Az alapítvány idén személyi változásokon ment keresztül. A kuratóriumi elnöki tisztséget korábban Turcsányi Klára töltötte be, aki sok-sok éven át önzetlenül végezte az ezzel a pozícióval járó munkát. Hálás szívvel köszönjük az ő, valamint Kővári Katalin és Huszár Hajnalka odaadó tevékenységét!

A most újjáalakult kuratórium elnöke Fejesné Móri Ágnes, tagjai Bagdi Viktória és Takács Attila lettek. Martonvásári pedagógusokként és a városban élő polgárokként szívünkön viseljük tanítványaink sorsát, ezért fontosnak és követendőnek tartjuk az alapítvány céljait:

1.  Az iskolai nevelő-oktató, és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.                                                                     

2. Szakmai tanulmányutak, kulturális tanulmányi és sportversenyek szervezése,  feltételeinek biztosítása és finanszírozása.

3. Az iskola névadójához (Beethoven) és Martonvásár hagyományaihoz hű nevelés, a pedagógiai program és a helyi tantervek oktatói munkájának támogatása.

4. A tanulók egészségének megőrzése, képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek  biztosítása, a hátrányos helyzetű gyerekek segítése.

Az idén 27 éves közhasznú alapítványra úgy tekintünk, mint egyfajta örökségre, melyet általunk nagyrabecsült martonvásári pedagógusok és polgárok hoztak létre. Igyekszünk, hogy legjobb tudásunk szerint folytassuk elődeink munkáját és méltók legyünk erre a nemes feladatra.

Az alapítvány sikeres működéséhez Önök is hozzájárulhatnak adományaikkal vagy adójuk 1%-ának  felajánlásával. Adószám: 18485866-1-07 OTP Bank számlaszám: 11742111-20042677

Elérhetőség: amgy.alapitvany@gmail.com

Köszönjük!

A kuratórium tagjainak nevében:                                                                                                                                                                                             

 Fejesné Móri Ágnes

                                                     A MARTONVÁSÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

                                                                                    kuratóriumának elnöke