arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚLIUS 18-I ÜLÉSÉRŐL

1. A Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program projektben tervezési és kivitelezési feladatokat ellátó KEVIÉP Kft. felajánlást tett Martonvásáron egyes útszakaszok felújítására. Az útfelújítás eredményeként létrejövő felépítményeket támogatás keretében, térítésmentesen adja át a cég önkormányzatunknak. Figyelemmel arra, hogy az érintett útszakaszokon a MVK NKft. látja el a karbantartási, üzemeltetési feladatokat, a közszolgáltató alapanyag biztosításával járul hozzá a felújításokhoz. Az előzetes kalkulációk szerint az útfelújítások teljes bekerülési összege megközelítőleg 100 millió forint. A cég tájékoztatása szerint az útfelújításokat még július hónap végén megkezdenék, és az ősz elejére be is szeretnék fejezni. A Képviselő-testület ennek ismeretében elfogadta a javaslatot a településfejlesztési megállapodás megkötésére.

2. A testület korábban határozatban döntött pályázat kiírásáról az egykori „TSZ udvar” területére vonatkozóan. A pályázat nyertesének a FUTURE FOOD IMMO Kft-t hirdette ki. A rögzített vállalások között szerepelt, hogy pályázó az önkormányzat által felépített 14 darab parkolót fenntartja, és amennyiben a 182/1 és 182/2 helyrajzi számokon, az ott zajló tevékenységhez szükséges számú parkolót nem tudja telken belül biztosítani, úgy saját költségén az önkormányzat által kijelölt területen, azaz a Budai út 4. szám alatti ingatlanon köteles gondoskodni a parkolóhelyekről. A beruházás megvalósítása hamarosan kezdetét veszi, de szükségessé vált a korábbi szerződéstervezet felülvizsgálata. Ezért a pályázó összeállította a parkolóépítési munkák költségtervét, mely alapján a beruházás költsége 13 911 901 Ft + ÁFA, így ezzel az értékkel gazdagodik önkormányzatunk a felépítmény átadása révén. Ugyanakkor a projekt céljára tekintettel szükséges, hogy a 20 darab parkoló használatát 5 éves időszakra biztosítsuk a pályázó részére. Fentiekre tekintettel A Képviselő-testület felülvizsgálta és módosította korábbi határozatát és elfogadta a FUTURE FOOD IMMO Kft. által benyújtott költségtervet, egyúttal jóváhagyta a szerződéstervezetet.

3. A Képviselő-testület elfogadta a kormányzati funkciók módosítására vonatkozó javaslatot, melynek értelmében a művészeti tevékenységek (kivéve: színház), a könyvtári szolgáltatások, valamint a család-és gyermekjóléti központ beemelésre, míg bizonyos kormányzati funkciók törlésre kerültek.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚLIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL

1. A Képviselő-testület döntött a jövő évre vonatkozó villamosenergia beszerzéséről, mind a közvilágítás célú villamos energia (125.000 kWh), mind pedig az intézményi felhasználású villamos energia (252.350 kWh) tekintetében, az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. ajánlata lett a közbeszerzési eljárás nyertese. Az önkormányzat a nyertes ajánlat alapján a szükséges fedezetet (29 106 872 Ft + ÁFA) biztosítja a 2024. évi költségvetésében azzal, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő arányban az összeget az MVK Kft. részére rendelkezésére bocsátja a 2024. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően.

2. A Képviselő-testület megállapította, hogy „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, mind a 20 m3/h vagy annál nagyobb felhasználású intézmény földgáz energia ellátása (343.231 kWh), mind pedig a 20 m3/h-nál kisebb általános felhasználású földgáz energia (342.392 kWh), tekintetében az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. ajánlata a nyertes. Az önkormányzat a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a 2024. évi költségvetésében azzal, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő arányban az összeget az MVK Kft. részére rendelkezésére bocsátja a 2024. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően. A biztosítandó összeg a 20 m3/h-nál nagyobb felhasználású intézmény földgáz energia ellátása tekintetében 12 282 577 Ft + ÁFA, míg a 20 m3/h-nál kisebb általános felhasználású földgáz energia szállítása tekintetében a tőzsdei árakhoz igazodó mértékben, a közbeszerzési ajánlattételi határidő és bontás napján (2023. július 19.) érvényes árak szerint legalább 13 353 300 Ft + ÁFA.

Mihálovics Zoltán

​​​​​​​​​​​​​​