arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

MARTONVÁSÁR JELENE ÉS JÖVŐJE I.

Tisztelt Martonvásáriak! Kedves Városlakók! Időről időre érdemes meg-megállnunk, és mérleget vonnunk közös ügyeinkben. A 2010 óta eltelt időszakban a magunk elé célként kitűzött feladatokat majdnem teljeskörűen végrehajtottuk, vagy a ciklus végéig végrehajtjuk. Martonvásár nagy léptekkel, de emberi léptékben fejlődött:

• Felújítottuk, létrehoztuk vagy megépítettük a hiányzó közintézményeket, a szervezeti struktúrát a kisváros léptékéhez igazítottuk.

• Majdnem az összes utcát leaszfaltozzuk, a belvárosban felújítottuk a járdákat, sétányokat létesítettünk, a fontosabb mellékutcákban is nekiláttunk a járdaépítéseknek. (Lakó-pihenő utcákban - kivéve a lejtős utcákat - nem is tervezünk ilyet)

• Stabilizáltuk a közös költségvetésünket, erőnkhöz mérten finanszíroztuk a helyi közösségeket, eseményeket.

• Nem csak szlogen, de funkcionálisan és megjelenésében is: Martonvásár faluból kisvárossá vált és ténylegesen a térség vezető települése lett, a Bevásárlóudvarral jelentősen bővülnek a szolgáltatások is.

Mondhatjuk, hogy ezen az úton kell továbbmenni, de most nehezebb időszak következik. A legfontosabb az elért eredmények fenntartása, megőrzése lesz, lassabb előrelépések mellett.

Két terület és partner továbbra is kulcsfontosságú a város számára és a település jövője szempontjából:

A kastély és parkjának területe, illetve mindenkori tulajdonosa, kezelője, használója, vagyis az MTA, MKH, ATK.

A nagyméretű ipari terület és tulajdonosa az autópálya mellett.

Előbbi a város vonzerejét, különlegességét adja, az agrárkutatás múltjának pedig presztízsértéke van! Utóbbi közösségünk kiegyensúlyozott jövőjének az alapja. A többi ipari-gazdasági terület is lassan elindulni látszik, de léptéke miatt az InPark-os ingatlan a kulcs. Az agrárvállalkozások kivételével a helyi vállalkozások és a lakosság adószintje magasan van, itt növelés az elkövetkező időszakban nem elképzelhető. Ezért újabb beruházókra van szükségünk, akik biztosítják a fedezetét növekvő közös költségeinknek. Ha nem bővül a közösségi alkalmazotti létszám, a bértömegben akkor is évi 10- 20 %-os növelés lenne elvárható, mert mélyről indulunk, a dologi kiadások folyamatosan növekednek, alig jut kisebb felújításokra, saját beruházásokra. Most ezeket a tartalékokból fedezzük, de folyó bevételekből nem tudunk tervezni ilyeneket sem. Ahhoz hogy szinten tartsunk és egy kicsit előre is tudjunk lépni a gazdaságból befolyó adóbevételeket évről évre 50-100 millió forinttal kellene növelnünk, amíg legalább ennyi éves többletbevételt el nem érünk. Ezt egyelőre nem látom reálisnak, de minden erőnkkel ezen (is) dolgozni kell.

Mik lehetnek tehát a helyi politika legfontosabb feladatai a jövőben?

1./ Biztosítani kell az önkormányzat stabil és átlátható működését, az elért eredményeket fenn kell tartani, meg kell őrizni, a bevételeket beruházások idevonzásával növelni kell. Erősebb helyi gazdaságot!

2./ A reményeink szerint növekvő bevételekből meg kell erősíteni az intézményi munkaközösségeket és a helyi civil közösségeket, akikre támaszkodva szervezhető egy kisváros élete. A közösségi események támogatását is emelni szükséges. Több lokálpatriotizmust!

3./ Racionális zöld szemléletet kell behozni a működésünk minden területére és a lakossági hozzáállást is ebbe az irányba kell fordítani. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne a fenntartást segítő és munkahelyeket teremtő ipari-gazdasági beruházásokat ide telepíteni, legyen szó gépgyártásról, elektromos autózásról, élelmiszeriparról vagy logisztikáról, hanem ezen a területen is meg kell követelni a környezetvédelmi szempontokat, a vízvisszaforgatást, a partneri hozzáállást. Közterületen és magánterületen hosszú élettartamú, nagyra növő, árnyékot adó fákat, fasorokat kell telepíteni, elő kell segíteni a telkeken történő komposztálást és a központi komposztálást is, helyben az autózás mértékét csökkenteni szükséges, a mikromobilitás infrastruktúrájának fejlesztése mellett. A 7-es út elkerülő szakaszának megépítése irreális, de amíg 1 % esély is van rá, a Településtervben szerepeltetni kell. Ehelyett a településen kívüli (legalább az erdőháti) jelzőlámpa megvalósítására kell törekednünk, hogy az autóáradatot kívül tartsuk, elrettentsük. További lakóterületek kijelölését legfeljebb tömbbelsők feltárásával szabad támogatni, az Orbánhegy beépítési-jogi státuszát rendbe kell tenni. Az új jogszabályok elfogadásáig én sem tartom kizártnak legalább részleges vagy területi építési-változtatási tilalom bevezetését. A vízhálózat fejlesztését végig kell vinni. Legyen rend, tisztaság és jó levegő! A források rendelkezésre állása esetén érdemes felállítani a városi rendészetet (mezőőri, közterület-felügyeleti feladatok integrálásával), hogy az együttélés szabályait, a rendet ne csak előírni, de betartatni is legyen eszközünk. Zöld Martonvásárt!

A legfontosabb pedig, hogy „emberközeli” önkormányzást valósítsunk meg. Én mindig is erre törekedtem és így fogok eljárni a jövőben is.​​​​​​​

Horváth Bálint

​​​​​​​építész, alpolgármester

​​​​​​​