arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

MARTONVÁSÁRI TŰZOLTÓSÁG - VISSZATEKINTÉS

2023. október 27-én, napra pontosan 5 évvel az első vizsgagyakorlatát követően ismét sikeres „rendszerbentartó gyakorlattal” bizonyította felkészültségét a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezzel az évente megújítandó minősítéssel újabb egy évig hivatalosan is tűzoltóságként működhet önkénteseink csapata, azaz önállóan, hivatásos egységek jelenléte nélkül számolhat fel tűz- és káreseteket. Nézzük milyen hosszú, tartalmas utat járt be a Marton ÖTE az elmúlt években.

1888-ban a Martonvásáron élők – sok más településhez hasonlóan – a saját biztonságuk érdekében alakították meg a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyletet. Céljuk a helyi, szervezett önvédelmi képesség erősítése volt az akkor még nagyon gyakori tűzvészek esetére. A település biztonságáért tenni akarókat összefogó önkéntes tűzoltóság kisebb-nagyobb megszakításokkal, különböző aktivitással működött az elmúlt 135 évben. 27 évvel ezelőtt költöztünk családommal Martonvásárra Tapolcáról, ahol már évek óta részt vettem a helyi önkéntes tűzoltóság életében. Édesapám a szervezet parancsnokaként korán megismertette velem ezt a különleges hivatást és a bajba jutottak segítésének jóleső érzését, már gyerekkoromban bekapcsolódtam a munkájukba. Ez az élmény meghatározta pályámat, hiszen 21 éves koromtól 31 éven át foglalkozásszerűen dolgoztam tűzoltóként, többnyire irányító-vezető beosztásokban. Martonvásárra érkezésünket követően felajánlottam segítségemet a tűzoltó egyesületnek, de sajnos csak évekkel később lettem részese a helyi önkéntes tűzoltó munkának. 2017-ben néhány ismerőssel-baráttal összefogva új tűzoltó egyesületet alapítottunk. Ezzel – a tapolcai tapasztalataimat is felhasználva – elindítottuk az időközben megszűnt helyi tűzoltóság újjászervezését. Tagjaink már akkor is három településről érkeztek, így martonvásári központú működésünk Ráckeresztúrra és Tordasra is kiterjedt. A lehetőségeket és a térség tűzoltó szakmai sajátosságait felmérve hamarosan Baracskát és Gyúrót is bevontuk önkéntes csapatunk vállalt működési területébe. Tagságunk hatvan fő közelében mozgott az elmúlt években, a teljes jogú tagok száma negyven körül alakult. 25 fő vállal rendszeres szerepet a tűzoltósági munkában, míg a többiek egyéb módon vesznek részt az egyesület működésében. Az aktív tagok közül több, mint harminc fő rendelkezik tűzoltó szakmai képesítéssel. A szervezet összetétele a magas színvonalú tűzoltási és mentési munka garanciája: az önkéntes tűzoltó képesítésű tagok mellett e nemes szakmát főállásban űző - hivatásos, illetve létesítményi tűzoltó – tagjaink is vannak. Sokan nem tudják, hogy önkéntes tűzoltóink nem csak akkor őrködnek biztonságuk felett, amikor tűzoltóautóval, védőruhában, vagy éppen rendezvényen látjuk őket. Készenlétben vannak akkor is, amikor mindennapos teendőiket végzik, dolgoznak, vásárolnak, szabadidejüket töltik, de az SMS-ben érkező riasztás jelzésére megszakítva azt, azonnal a bajbajutottak segítségére sietnek. Mindez nagy önfeláldozást igényel az önkéntes tűzoltóinktól és gyakran jár lemondással a családok, hozzátartozók részéről is, hiszen a tervezett családi program, pihenés is nyomban háttérbe szorul, ha a tűzoltóink munkájára van szükség valahol. S teszik mindezt térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül, az önzetlen segíteni akarás hajtja őket. Az évek folyamán a családok, gyermekek közül is sokan kapcsolódtak be a tűzoltó egyesület életébe, gyakran kísérik el önkénteseinket különböző rendezvényekre vagy éppen a tagok által szervezett különféle közös programokra. A közösségi szerepvállalásunk különféle megnyilvánulásai jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a térségben élők – különösen a gyermekek – megismerjenek bennünket. A különböző rendezvények, tájékoztatók és bemutatók során törekedtünk tevékenységünk népszerűsítésére. Minden évben a legsikeresebb és egyben legnagyobb kihívást jelentő programunk a már hagyományos tűzoltó gyermektáborunk, de nagyon népszerűek az eszközbemutatók és habpartik, valamint a gépjárműfecskendőn érkező Tűzoltó Mikulás is.

Az önkénteseink munkája mellett a tűzoltósági tevékenységünk másik meghatározó feltétele a szükséges eszközök és járművek megléte. Sajnos a korábbi csapat felszerelései az új szervezet megalakításakor már nem álltak rendelkezésre, így szó szerint nulláról kellett felépítenünk az új tűzoltóságot. Szerencsére elkötelezettségünket látva Martonvásár Város Önkormányzata gyorsan csapatunk mellé állt. Az első felszereléseinket és a szállításukra egy használt mikrobuszt a város támogatásából szereztünk be még 2018 elején. A következő évben az első „igazi” tűzoltóautónkat is készenlétbe állíthattuk: a Katasztrófavédelemtől egy felújított Steyr fecskendőt vehettünk használatba, ami fontos mérföldkő volt az önálló önkéntes tűzoltósági működés és a szakmai fejlődés felé vezető úton. Sikeres pályázatainknak és támogatóinknak köszönhetően egy tudatos, terv szerű eszközfejlesztési programot indítottunk és hajtottunk végre az elmúlt években. Napjainkra már rendelkezünk az önkéntes tűzoltóságoknál szükséges legfontosabb felszerelésekkel, így sokféle tűz- és balesettípus esetén be tudunk avatkozni.


A tűzoltó gépjárművek mellett a fejlődésünk másik leglátványosabb eleme a 2022. végén használatba vett új önkéntes tűzoltósági épület. Korábban alkalmas állomáshely nélkül működött csapatunk, a készenléti eszközök egy nyitott tárolóban és fűtetlen, közművek és szociális helyiségek nélküli garázsban kaptak helyet. Az új 2+1 szerállásos épület Martonvásár Város Önkormányzatának beruházásában, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás anyagi támogatásával, valamint LEADER pályázati forrásból valósulhatott meg. Az új önkéntes tűzoltósági épületben végre otthonra lelt csapatunk, de az sem mellékes, hogy új állomáshelyünk kedvező elhelyezkedéséből adódóan percekkel korábban érkezünk a tűz- és káresetek helyszínére, mint a korábbi években, vagy érkeztünk volna a „régi tűzoltószertár” irányából. Tűzoltósági szerepvállalásunk 2019-ben új alapokra került: január 1-től az „önállóan beavatkozó” önkéntes tűzoltósági minősítésnek köszönhetően már a katasztrófavédelemmel megkötött megállapodás rögzíti tűzoltási és mentési feladatellátásunkat. E szerződéshez egy kisebb rendszeres anyagi támogatás is társul, ami azonban nem fedezi a működési költségeinket. Egyesületünk „fenntartójaként” az egyik legfontosabb támogatónk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás. A tűzoltóságunk által védett települések önkormányzatai közvetlenül nem vesznek részt működésünk felügyeletében és finanszírozásában, ezt kistérségi összefogás és együttműködés keretében a társulás útján biztosítják. Marton ÖTE-nek ajánlották fel ezt az összeget. Szintén köszönet illeti azokat a cégeket, akik különböző szolgáltatásokkal, felszerelésekkel segítették munkánkat. Néhány számadat, amelyek összefoglalják önkénteseink munkáját az elmúlt évekből:

1. Több, mint 200 ezer óra készenlétet teljesítettek önkéntes tűzoltóink,

2. 662 tűz- és káreseményhez vonultunk, ebből

3. 213 tűz- és káresetet számoltunk fel önállóan, más egységek közreműködése nélkül.

Tűzoltó egységünk szakmai elismertségét mutatja, hogy többször kérték segítségünket nagyobb tűzesetek felszámolásához a területünkön kívül is. Tömeges viharkárok okán 2019-ben a Nyírségben, 2021-ben Somogyban, 2022-ben Érd térségében, míg 2023. júliusban Szigetszentmiklóson és környezetében dolgoztunk. 2023 második felében három alkalommal kérték segítségünket más tűzoltóságok elektromos járművek akkumulátor-tüzének oltásához, a hazánkban akkor még csak nálunk készenlétben álló E-oltólándzsa alkalmazásával. Az elmúlt években egyre összetettebb és embert próbálóbb beavatkozási feladatokkal néztünk szembe, számos komoly káreseménynél és „kemény” helyzetben kellett helyt állnunk. Volt, amikor az elvégzendő feladat, de többnyire a káreset körülményei, a helyszínen megélt tapasztalatok kezelése és feldolgozása jelentett kihívást az elhárításban résztvevő tagjainknak. Mindezért a munkáért nagy köszönet illeti önkéntes tűzoltóinkat, akik nap, mint nap szabadidejüket áldozzák azért, hogy szükség esetén segíthessenek másoknak. Ez a „készenléti életforma” sok-sok támogatást és megértést igényel családtagjainktól is, amit külön köszönünk Nekik! Önkénteseink nem csak a beavatkozások, gyakorlatok és rendezvények során jeleskednek, de nagyon sokat dolgoznak felszereléseink üzemeltetésén is. Köszönjük a sok-sok erre fordított órát, ennek köszönhetően tudjuk biztosítani járműveink és eszközeink hadrafoghatóságát.


 

Köszönjük önkéntes tűzoltóink áldozatos munkáját és hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy segíthetünk!

Dr. Pimper László, elnök