arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

A „MARTONVÁSÁR 2024. – MINDENKI VÉLEMÉNYE SZÁMÍT!” KÉRDŐÍVEK ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉSE

Mihálovics Zoltán,

a Makronóm Intézet elemzője és a Forum Martini főszerkesztője

A mai napig online az I. kérdőívet 597-en, a II. kérdőívet 465-en töltötték ki, 60 felett érkezett eddig offline módon is vissza kitöltött ív. Így összesen a két ív tekintetében eddig 1120-nál is több kitöltés történt.

A kérdőívek nem tudományos módszertan alapján lettek összeállítva és megfogalmazva, de nyilván nem is ez volt a céljuk, hanem hogy konkrét elképzelésekről, melyek Martonvásáron az elmúlt években felmerültek, a helyben élők kinyilváníthassák támogató vagy elutasító véleményüket, valamint a szabadszöveges válaszadási lehetőségeknél további elképzeléseiket is megoszthassák.

Ilyen válaszadási skálák esetén az elemzés során az elutasítottság mértékére érdemes koncentrálni, mely ha eléri vagy nagyon megközelíti a pozitív válaszok szintjét, inkább elutasítottnak tekinthetjük az elképzelést, hiszen komoly megosztottságot jelez előre.

A reprezentativitás is felvethet kérdéseket, de itt – legalább is az utcaszintű reprezentativitás tekintetében - egészen jó közelítést lehet felmutatni, hiszen szükséges volt megjelölni az utcát, ahol a kitöltő él. Ennek kapcsán pedig megállapítható, hogy szinte minden lakott utca képviselte magát, ráadásul a nagyobb lakónépességű utcákból arányosan több kitöltés érkezett. A nemek tekintetében a hölgyek kicsit aktívabbak voltak, mindkét kérdőív esetén kb. 56 %-át tették ki a válaszadóknak. Az online kitöltők között az életkor alapján a legaktívabbak a 35-50 év közötti középkorúak voltak, mintegy a felét kitéve a résztvevőknek. További nagyságrendileg 20-20 %-ot adtak ki a 20-35, valamint az 50-65 év közöttiek. A 65 felettiek 7-8 %-os arányban képviseltették magukat, a maradék pár százalék érkezett 20 évnél fiatalabb kitöltőktől. Az offline íveknél az idősebb korosztályok irányába tolódtak el ezek a százalékos értékek érthető módon.

 

Egyértelműen nem támogatott felvetések:

 • A válaszok alapján megállapítható, hogy a martonvásáriak jelen állás szerint nem támogatják a belvárosi részen az időlimithez kötött parkolási rendszer bevezetését.
 • Nem támogatják továbbá a Malom utca egyirányúsításának elképzelését. Ebből is látszik, hogy forgalomszabályozási kérdésekbe a konkrét utcában élők mellett legalább olyan súllyal érdemes bevonni további szakértőket és a városban vagy városrészben élőket is, hiszen mindennek kihatása van máshová is.

 

Kiemelten támogatott elképzelések:

 • Az I. kérdőívben szereplő Bajcsy-Zsilinszky utcai járda- és forgalomlassítók építése, a temetőnél az Orgona utca szélesítése, a járdaépítés a patak és a Sporttelep utca között a Fehérvári úton, a tönkrement fák cseréje hársakra, a faültetések, a bölcsőde beruházása egyértelműen, nagyon magas arányban támogatottnak tekinthető. Ugyanígy támogatott az M7-es szélesítése, az elkerülő út Településtervben tartása, az erdőháti jelzőlámpás csomópont, a Traffiboxok telepítése is.
 • Úgyszintén teljesen támogatott a II. ívből az óvoda és az egészségház régi részeinek felújítása, a kerékpáros útvonal és a térségi kerékpárutak kialakítása, a közvilágítás fejlesztése.
 • A helyiek támogatják a hiányzó út-infrastruktúrák megépítését is az Ady-Mezei, az Estike-Béke, valamint a Deák-Deák utcák összekötésével, a válaszok alapján ebben a sorrendben.

 

Érdekesebb eredmények:

 • A szlömösödött, tehát leromlott állapotú ingatlanegyüttesek kiváltására vonatkozó javaslat egyértelműen és magas arányban támogatott volt, de érdekes, hogy a szociális- vagy szolgálati lakásépítés támogatottsága közelítette a kiegyenlített eredményt, tehát megosztó volt.
 • A másik kiegyenlített eredményt a temetőre vonatkozó kérdések hozták, vagyis leginkább az, hogy prioritás-e egy új ravatalozó építése. Ennek oka nyilván a kitöltők életkori eloszlása lehet elsősorban, de tanulságos az eredmény.

 

 Víziók

 • Az oktatás-nevelésre vonatkozóan mindegyik ötlet támogatott kategóriába esik, nyilván ezek kifejtése, kidolgozása szükséges lesz a téma további vizsgálatához.
 • A Parkerdő fejlesztésénél minden elképzelés támogatott, kivéve a lakóépületek építése.
 • A „Nyomda”, mint közösségi tér kapcsán szintén minden felvetett ötlet teljesen a támogatott kategóriába esik. A víziók között itt a leginkább szembetűnő a legpozitívabb válaszok túlsúlya.

 

Szabályozási és együttélési kérdések

 • Önök egyetértettek azzal, hogy járdákat nem kell mindenhol építeni, de a főutak mellett, valamint a nagyobb forgalmú és lejtős mellékutcákban igen.
 • Egyetértettek azzal is, hogy követve nyugati városok példáját a főutakat leszámítva mindenhol maximum 30 km/h legyen a sebességhatár.
 • Az együttélés témakörében a fűvágás, a hangosabb kerti munka vagy a ház- és kertépítés elfogadott általánosságban, de vasárnap déltől és ünnepnapokon nem.
 • Az állattartásra vonatkozó kérdésnél Önök el tudják fogadni a kutya-macska tartást, a szárnyasokat és a lovakat is, viszont a sertés úgy látszik már nem illeszkedik a kertvárosi életvitelükhöz a szomszédságban.
 • Érdekes, hogy a kerti hulladék égetése általánosságban zavarónak mondható, de el tudják fogadni akár a jelenlegi rendszer megtartását, akár egy hétköznapi estére áthelyezését. Itt némi ellentmondás észlelhető a válaszadásban.
 • Az egyáltalán nem zavarja Önöket, ha a szomszéd a házban zárt nyílászárókkal tart zenés rendezvényt, de az már nagyon, ha rendszeresen a kertben teszi ezt. Viszont évi 2-3 alkalommal a többség tolerálja ezt is.
 • A tüzelőberendezések közül a vegyes tüzelés zavarja Önöket, illetve a szilveszteri petárdázás-tüzijátékozás lényegében minden formája inkább elutasított.
 • Ami viszont elsőre talán meglepőnek mondható, hogy nagyon zavarja Önöket, ha a szomszéd engedély nélkül, szabálytalanul építkezik.
 • Ugyanígy meglepő lehet, de szintén nagyon zavarja Önöket, ha a szomszéd autótárolásra használja a közterületet.
 • Játszótér, közösségi létesítmény a szomszédságban kevésbé zavarja Önöket.
 • A kérdőív viccesnek szánt kérdése, miszerint zavaró-e, ha a szomszéd fűje zöldebb, egyértelmű sikert aratott, ez zavarja Önöket a legjobban.
 • Természetesen a kérdéseket mindenkinek saját magára kell vonatkoztatnia. Nyilvánvalóan a kérdéssor összeállítóinak is az volt a szándéka, hogy objektívebb képet kapjanak azáltal, hogy a szomszédra vonatkoztatva tették fel azokat.

 

Szolgáltatások és egyéb témák

 • A közétkeztetésre vonatkozó kérdéseket a kitöltők egy része válaszolta meg, tehát nagyon sokan értették, hogy azokat érintettség esetén kérik kitölteni. A közétkeztetés minőségét közepesnek értékelték, az „A és B” főételes menüválasztást viszont egyértelműen támogatták mintegy 360 válasz alapján.
 • A MartonGazda munkájában elismerték a zöldfelületek magas szintű rendben tartását, az útfenntartás minőségét inkább jónak ítélték, de ezzel nem egyértelműen elégedettek a helyiek.
 • A kulturális programok, aktivitások mindegyike nagymértékben támogatott, a szabadszöveges rész alapján kifejezetten elégedettek a város kulturális életével, de sok egyedi ötletet írtak le a válaszadók.
 • Az információs csatornákkal nagymértékben elégedettek, azonban ezen felül sokan szeretnének több hirdetőtáblát és e-mailes hírlevelet.
 • A Közterület-felügyelet, városi rendészet megerősítését nagyon nagy mértékben támogatják.

 

További projektek

 • A szabadszöveges válaszok esetében a közös halmazok megtalálása a fontos, tehát ha egy járdaszakaszt, utcát, vagy témát sokan említenek, akkor annak a támogatottsága nevezhető jelentősnek.
 • A járdák esetében ilyen közös nevezőnek tekinthető: a Fehérvári és Budai utak külső szakasza, a Hunyadi út alsó oldala, a Széchenyi utca régi része és az Orgona utca belső része.
 • Az utak tekintetében a legtöbben inkább fekvőrendőröket szeretnének sok helyre és kerékpárutakat. Útfejlesztésként többen megjelölték a Jókai utcát a Deák Ferenc utca és a Kossuth tér között.
 • A faültetések kérdése nagyon sok válaszadónak prioritás. Sokaknál felmerült az uszoda-tanuszoda ügye is, de igen sokan írtak az állatvédelemmel, vagy a kutyafuttató szükségességével kapcsolatban.

 

Összegzés

A felvetett elképzelések nagymértékben egybeesnek a kérdőívet kitöltők prioritásaival. A szabadszöveges részeknél a legtöbb esetben egy-egy téma megerősítése, tovább-részletezése történt meg. A fenti értékelés a kérdőívhez mérten kellő alapossággal elemzi a kérdéseket. Az íveket kitöltők száma, a válaszok eloszlása alkalmassá teszi jelen értékelést a városi stratégiák megalapozására, az itt szereplő projektek tovább-dolgozására.