arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

Jelentkezés polgári védelmi szervezetbe

Tisztelt Martonvásáriak!

Az Alaptörvény alapján – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő, továbbá honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII., valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvények, továbbá a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet értelmében a katasztrófák elleni védekezésben és azok következményeinek felszámolásában polgári védelmi szervezetek (továbbiakban: PV szervezet) is közreműködnek.

Martonvásár vonatkozásában a jogszabályi előírások szerint a PV szervezet létszáma 150 fő, a tagokat különböző egységekbe (infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai, műszaki és kárfelszámoló) kell besorolni. 

A névsort időközönként felül kell vizsgálni és a törvényi előírás alapján felmentésre kerülő személyek helyett újakat kell bevonni a feladatellátásba.

Azokat a martonvásári lakosokat keressük, akik szükség esetén részt tudnak venni a polgári védelmi szervezet munkájában és segíteni tudnak egy esetleges katasztrófahelyzet elleni védekezésben és a kármentésben.

A jelentkezés, illetve a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás a háromévente tartott elméleti felkészítés mellett, csak katasztrófahelyzet esetén ró kötelezettséget a tagok számára.

Kérdéseik esetén a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban Buda Gabriella közbiztonsági referenst lehet keresni a 06 22 460 233-as telefonszámon vagy a titkarsag@martonvasar.hu e-mail címen.

Bízunk benne, sokan érzik fontosnak, hogy a város lakosainak védelme érdekében részt vegyenek ebben a munkában és minél több új taggal bővülhet a helyi polgári védelmi szervezet.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Gucsek István

alpolgármester