arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Helyi iparűzési adó

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés, továbbá a bevallások benyújtása 2018.01.01. napjától kizárólag elektronikus úton lehetséges. A bevallásokat az önkormányzati portál segítségével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül nyújthatják be. Amennyiben bármilyen más beadványt kívánnak benyújtani hivatalunkhoz a helyi iparűzési adóval kapcsolatban, vagy bevallásukat nem tudják elküldeni az önkormányzati portálon vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, lehetőségük van az E-papír szolgáltatás használatával kapcsolatba lépni hivatalunkkal. Kérjük, amennyiben kérdésük merül fel, szíveskedjenek elolvasni a feltöltött használati útmutatókat, vagy keressék kollégáinkat bizalommal ügyfélfogadási időben a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban.

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

 

Az ügy leírása:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi változások miatt megszűnt az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó
megkülönböztetése (és így az ideiglenes iparűzési adó mértéke), a szabályozás egységesen a helyi iparűzési adóra vonatkozik.

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével indul, melynek köteles külön felhívás nélkül eleget tenni. A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni. 

A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni.

Az adóelőleget az adózónak önadózással kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Előlegfizetési időpontok:
Folyó évi előleg: adóév március 15. és szeptember 15.
Előző évi adó bevallása, adókülönbözet megfizetése: az adóévet követő év május 31.Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők feltöltésének határideje: adóév december 20.

Az adó mértéke:
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

 

Iparűzési adó beszedési számla:
FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03540000 (OTP bank)

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

 

Tisztelt Adózó!

A 2023-as adóév egyszerűsített helyi iparűzési adózását érintő változásairól, teendőiről az alábbiak szerint tájékoztatom.

Az egyszerűsített, sávos adózási mód alapvető szabályai:

- adóelőleget évente csak egyszer kell megfizetni (05.31.),
- amíg a bevétel nem lépi át a megadott sávhatárt, jogfolytonos az adóelőlegek előírása évről-évre, újabb bevallás beadására nincs szükség,
- az választhatja, akinek adóévi bevétele éves szinten (arányosítani kell, ha tört időszak) kisebb, mint 25 M Ft [kivételes esetben 120 M Ft, Szja tv. szerinti átalányadózó, aki kiskereskedelmet végez],
- akkor is választható, ha megelőző évben több volt a bevétel, mint 25 M Ft,
- nincs bírság, ha rossz sávot választ,
- ha egy önkormányzatnál sávos adózó valaki, akkor másik önkormányzatnál is azt kell választania,
- eltérő üzleti éves adózó is választhatja,
- őstermelő+egyéni vállalkozó is választhatja, ekkor össze kell adni a két típusú bevételt,
- családi gazdálkodók esetén tagonként értendő a 25 M Ft-os határ,
- Szja. Tv szerinti adózónál az uniós támogatás is a bevételbe tartozik,
- EGYÉB ADÓKEDVEZMÉNY/MENTESSÉG NEM VEHETŐ IGÉNYBE

 

 

 

 

 

Ha valaki kiesik a sávos adózásból:

- adóévet követő évben a bevallásában vagy normál adózás szerint adózik vagy KIVA-s lesz
- ha már nem akar sávos lenni, akkor a következő adóbevallásában jelöli azt és ezzel egyidejűleg adóelőleget kell bevallania

SÁVOS ADÓZÁST VÁLASZTÓK ESETEI

1. Folyamatosan működő vállalkozó a tárgyévben bevallja az előző évet (2023-ban a 2022HIPAK-on) és jelöli a sávos adózás választását tárgyév május 31-ig (azaz a 2023-ra történő választást a 22HIPAKon jelöli).

2. Tárgyévben kezdő, teljesen új vállalkozó sem a tárgyévben beadott bejelentkezésében, sem pedig tárgyévi bevallásában nem tudja megadni sávos adóelőlegét, hanem a tárgyévet követő évben (2023-as kezdés esetén 2024.05.31-ig) beadott bevallásában jelöli a sávos választást. Azaz az ilyen adózók a kezdés évét követő évben két tételt is fognak fizetni, egyet előző évre és egyet a bevallás évére (pl. 2024-ben fizet 2023-ra visszamenőleg és 2024-re is).

3. Más illetékességi területen már működő, de az érintett önkormányzatnál tárgyévben székhelyet/telephelyet nyitó esetén, ha a másik önkormányzatnál már sávos adózást választott, akkor az új helyen is sávosnak kell lennie. Csak ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a kezdéssel összefüggő bejelentkezés, változás- bejelentésében a sávos előleg megadására (ha a tevékenység kezdete tárgyév 05.31. napja előtti)

SZÜNETELÉS:

Ha szünetelés történik, és sávos adózással szeretne visszatérni az adózó, akkor ismételt kezdése hasonlóan adminisztrálható, mintha újként kezdene:

- a szünetelés előtti időszakra záró bevallást kell beadni, de ezen a sávos adózás nem jelölhető (pl. 2023.03.01-2023.06.01-ig szünetel valaki, akkor 2023.03.01-es dátummal kell egy záró bevallást beadnia szünetelés miatt, 2023.06.01. dátummal be kell adnia egy bejelentkezést és 2024-ben beadott, 2023-as bevallásában tudja jelölni a sávos választást 2023-ra),
- bejelentkezés, változás- bejelentést kell beadni az újra kezdésről, melyen – amennyiben az újra kezdés​​​​​​​ 05.31-e előtti dátum – meg lehet adni a sávnak megfelelő, tört összegű adóelőleget,
- amennyiben 05.31-e utáni az ismételt kezdés dátuma, akkor csak a következő évi bevallásban lehet jelölni​​​​​​​ a sávos választást visszamenőlegesen az előző évre.

MIKOR KELL AZ ADÓELŐLEGET MÓDOSÍTANI:

- ha már nem akar Htv. 39/A § szerinti sávos adózó lenni, akkor bevallásában kell megadnia előleget,
- ha sávot vált.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORÁBBI KATA-S ADÓZÓK ESETEI

Azok az adózók, akik korábban KATA adózási formában adóztak az új szabályozás szerint több módon is adózhatnak 2023-as adóévben.

1. Az új KATA törvény szerinti ún. tételes adózást választók​​​​​​​
- előfeltétele, hogy ezt az adózási formát mind a NAV felé, mind a helyi önkormányzat felé be kellett jelenteniük (02.15. napjáig, ill. a kezdést követő 45 napon belül), a bejelentés utólag nem pótolható,
- bejelentkezés, változás- bejelentés nyomtatványt kell benyújtaniuk a helyi önkormányzat felé legkésőbb 2023.05.31. napjáig​​​​​​​

 • az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ weboldalon keresztül, ügyfélkapus belépést követően,
 • ​​​​​​​az adó alapja ebben az esetben 2 500 000 Ft,
 • jelölni kell, hogy „nem választja a Htv. 39/A § szerinti adózást”,
 • különös figyelmet kell fordítani az előlegfizetési időszakra (2023.01.01-2024.06.30.), a fizetési dátumokra (2023.05.31. és 2024.03.16.), valamint az előlegek összegének​​​​​​​ megadására,
 • amennyiben az előlegek megadásával kapcsolatban bizonytalan, keresse fel​​​​​​​ adóirodánkat a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon.

- az előlegek megadása lehetséges bevalláson keresztül is, ebben az esetben

 • jelölni kell, hogy „nem választja a Htv. 39/A § szerinti adózást”,
 • jelölni kell, hogy „tételes KATA-s bevallást ad be”
 • különös figyelmet kell fordítani az előlegfizetési időszakra (2023.01.01-2024.06.30.), a fizetési dátumokra (2023.05.31. és 2024.03.16.), valamint az előlegek összegének​​​​​​​ megadására,
 • amennyiben az előlegek megadásával kapcsolatban bizonytalan, keresse fel​​​​​​​ adóirodánkat a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon.

2. Olyan volt KATA-sok, akik Htv 39/A § szerinti sávos adózással szeretnének adózni

- 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallást (2022HIPAK) kell beadniuk legkésőbb​​​​​​​ 2023.05.31. napjáig

 • a bevallási időszak helyes megadására ügyelni kell (pl. a 2022.08.31-ig tételes KATAsok esetében 09.01.-12.31.),
 • jelölni kell a Htv. 39/A § szerinti adózás választását,
 • meg kell adni a – bevételtől függő – sávos előleg összegét, melynek fizetési határideje​​​​​​​ adóév 05.31. napja.

3. Olyan volt KATA-sok, akik nem sávos adózással szeretnének adózni

- 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallást (2022HIPAK) kell beadniuk legkésőbb​​​​​​​ 2023.05.31. napjáig​​​​​​​

 • a bevallási időszak helyes megadására ügyelni kell (pl. a 2022.08.31-ig tételes KATAsok esetében 09.01.-12.31.),
 • jelölni kell, hogy nem választják a Htv. 39/A § szerinti adózást,
 • meg kell adni a – nettó árbevétel szerinti –adóelőleg összegét, melynek fizetési​​​​​​​ határideje adóév 09.15. és következő adóév 03.16. napja.

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a 06/22-569-223 vagy 06/22-569-206 telefonszámokon, az arany.ildiko@martonvasar.hu és vecsei.erzsebet@martonvasar.hu e-mail címeket és személyesen is ügyfélfogadási időben (H:8-12, 13-16, SZ:8-12, 13-17).

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző nevében és megbízásából eljárva

Miklósné Pető Rita
aljegyző

 

​​​​​​​Tisztelt KATA Adózó!

A KATA törvény változására, a vonatkozó új szabályok összetett jellegére és a hozzá kapcsolódó jogvesztő határidőre tekintettel szeretnénk tájékoztatni a kisadózó vállalkozások tételes adója (a továbbiakban: KATA) adóformát érintő legfontosabb változásokról.

 A megváltozó kisadózó vállalkozók –KATA - tételes adójának új szabályai érintik az iparűzési adófizetést és adókötelezettséget is. 

Az Országgyűlés elfogadta az „új kata" törvényt /2022. évi __törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról/. Fontos változás lesz, hogy például: csak egyéni vállalkozó lehet katás, valamint csak főfoglalkozásként lehet "katázni". Az „új kata", a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az „új kata" szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba léptek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön, jöhet létre.

ÚJ KATA BEJELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ TEENDŐK: 

Az „új kata"-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett – Martonvásár Város Önkormányzata felé is bejelentkezés-változásbejelentkezés nyomtatványt kell benyújtani, melyet kizárólag elektronikus úton tehetnek meg. A határidő 2022. október 15. napja, illetve a NAV-nál való KATA adózás megkezdését követő 45 nap.

Szeretnénk felhívni a figyelmet , hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak! Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról-www.eonkormanyzat.hu vagy https://ohp-20.asp.lgov.hu) nyújtható be, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

KATA ADÓZÁSBÓL KILÉPŐ ADÓZÓKRA VONATKOZÓ TEENDŐK: 

A KATA („régi KATA")  2022. augusztus 31-ével megszűnt. Ezért – a törvény erejénél fogva – megszűnik a mai értelemben vett „régi KATA" adózókra vonatkozó speciális, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer (tételes iparűzési adóalap szerinti adózás)

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartó rendszerében az adózási módot hivatalból fogja lezárni azoknál a KATA adóalanyoknál, akik folyamatosan működtették tevékenységüket 2022.08.31. napjáig (nem került bejelentésre szünetelésük) és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni).

Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.

Azok a régi Kata adóalanyok, akik – folyamatosan működtek (nem volt szüneteltetett tevékenységük 2022.08.31. napjáig) - és nem tudnak az „új kata"-ba belépni, KATA tevékenységüket, adókötelezettségüket megszűntették: nekik 2022-ben már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentkezés-változásbejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé!

Amennyiben a régi KATA adózó, a Kata tevékenységet folytatja, úgy a fentiek szerint 2022.09.01. nappal ismételten a NAV-hoz történő bejelentés mellett – Martonvásár Város Önkormányzata felé is bejelentkezés-változásbejelentkezés nyomtatványt kell benyújtani, melynek határideje  2022. október 15. napja.

Ha azonban az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor – a Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adóalap-számítást alkalmaz. 

22HIPAK bevallásukat majd 2023.05.31-napjáig kell megtenniük a 2022.09.01.-től 2022.12.31-ig terjedő időszakról.

 

KATA SZÜNETELŐ ADÓALANYOKRA VONATKOZÓ TEENDŐ: 

Kata  hatálya alá tartozó iparűzési adóalany, akinek a Kata fizetési kötelezettsége azért szünetel, mert egyéni vállalkozási tevékenységét szünetelteti, az egyéni vállalkozási tevékenység szünetelése megkezdésétől számított 30 nap elteltével záró bevallás benyújtására köteles az adóévi helyi iparűzési adóról, mely bevallásban a HTV. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) iparűzési adóalap – az adóév első napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos rész utáni adót köteles bevallani. 

A tevékenység szünetelésének befejeztével a Kata adóalanynak ismételt bejelentkezés-változásbejelentési nyomtatványt szükséges benyújtani kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) , melyet a www.e-onkormanyzat vagy https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületen keresztül tehetnek meg, a tevékenység megkezdésének napjával.

 

További kérdései esetén szívesen állunk rendelkezésére a 06-22-460-223 vagy a 06-22-460-206-os telefonszámokon vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adóirodájában ügyfélfogadási időben, egyidejűleg felhívom figyelmét, hogy Martonvásár Város Önkormányzatánál nincs mód e-mailes kommunikációra.

 

    Dr. Szabó- Schmidt Katalin

jegyző nevében és megbízásából eljárva

 

             Miklósné Pető Rita

                     aljegyző sk.

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Adóiroda

Ügyintéző:
Arany Ildikó 0622-569-206; arany.ildiko@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Ügyintézési határidő:
30 nap

Illetékességi terület:
Martonvásár Város közigazgatási területén végzett tevékenység

Letölthető nyomtatványok