arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Humán Bizottság

 

Képviselő tagok:          Kuna Ferenc - elnök

                                   Dr. Gyulay Gyula Levente

                                   Nemes József Attila

                                   Tóth András Miklósné

                                   Szigeti Zoltán

                                   Varga Ferenc

Külső (nem képviselő) tagok:

                                   Csapó Tamás

                                   Farkas Erzsébet

                                   Dr. Fodor Tamás

                                   Orosz József

                                   Stefkovits Ferencné

 

 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök

2. Humán Bizottságra

2.1. Dönt a lakások és a helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.

2.2. Dönt a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben, így a pályázat útján igényelhető települési támogatásokról a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére;

2.3. Jóváhagyja a szociális és karitatív célú társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

2.4. Jóváhagyja az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai-, nevelési programját, minőségirányítási programját és házirendjét, éves szakmai beszámolóját, egyéb működési dokumentumát.

2.5. Meghatározza az indítható csoportok számát, az intézményi felvételi időszakot, nevelési intézmény éves nyitva tartását.

2.6. Beszámoltatja a helyi lap szerkesztőjét.

2.7. A szociális és karitatív célúak kivételével, dönt a társadalmi szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott önkormányzati támogatás felosztásáról, végzi a kapcsolódó pályázatok bonyolítását, jóváhagyja a támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat.

2.8. Dönt a városnév használat jogának megvonásáról.

 

A Képviselő-testület Humán Bizottságának a feladatköre

2.1. Figyelemmel kíséri, véleményezi a település intézményeiben folyó nevelési tevékenységet.

2.2. Az óvoda tekintetében rendszeresen értékeli az intézmény, a pedagógusok helyzetét.

2.3. Előkészíti az oktatás/nevelésfejlesztési koncepciót, javaslatot, értékeli hatályosulását, különös tekintettel a város térségben betöltött szerepére.

2.4. Felügyeli az önkormányzati kulturális, közművelődési feladatok ellátást, az intézmény, gazdasági társaság tevékenységét, véleményezi az éves munka- és szolgáltatási tervet, rendezvénytervet, szakmai beszámolókat, és egyéb működési dokumentumokat.[6]

2.5. Elősegíti az ifjúság - korosztályoknak megfelelő - szabadidejének hasznos eltöltését, koordinálja a helyi kulturált szórakozási lehetőségek megteremtését.[7]

2.6. Figyelemmel kíséri és a hatáskörrel bíró szervek felé javaslattal él a fiatalok továbbtanulása, munkához, lakáshoz jutását elősegítő kérdésekben.

2.7. Figyelemmel kíséri és segíti az ifjúságvédelmi feladatok ellátását.

2.8. Figyelemmel kíséri és elősegíti a településen a versenysport, a szabadidősport tevékenységet, az utánpótlás nevelést.[8]

2.9. Támogatja az önkormányzati sporteseményeket.

2.10. Előkészíti a szakfeladatához kapcsolódó önkormányzati döntéseket.

2.11. Közreműködik:

2.11.1. a város testvérvárosi és egyéb külkapcsolatainak alakításában,

2.11.2. a helyi médiára vonatkozó javaslatok elkészítésében,

2.11.3. az idegenforgalom szervezésében,

2.11.4. a KIK fenntartásában, a városban működő oktatási intézményeket érintő döntések előkészítésében.

2.12. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:

2.12.1. a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységben a Segítő Szolgálattal

2.12.2. a városban működő nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási
intézménnyel,

2.12.3. a városban működő, önszerveződő közösségekkel,

2.12.4. a sportegyesületekkel.

2.13. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában.

2.14. Feladatkörében közreműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében, a rendeletek hatályosulásának vizsgálatában, általános felülvizsgálatában.

2.15. Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

2.16. Figyelemmel kíséri a szociális ellátási terv érvényesülését, különös tekintettel a vállalkozásnak, kistérségi társulásnak átadott feladatok tekintetében.

2.17. Felügyeli a szociális ellátó tevékenységet.

2.18. Folyamatosan figyelemmel kíséri a települési időskorú lakosságának, a nagycsaládosoknak, egyéb rászorultaknak, szociálisan nehéz helyzetben lévők helyzetét.

2.19. Szükség esetén intézkedést kezdeményez.

2.20. Figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátását, beleértve a központi ügyeletet.

2.21. Elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét, hatékonyságát.

2.22. Feladatkörében rendszeresen együttműködik a területi tisztifőorvossal, az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal, hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel.

2.23. A közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében

 

 

(Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról)