arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Magánszemélyek kommunális adója

Ki köteles Martonvásár településen kommunális adó fizetni?
- Az a személy, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.
- Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa az érintett teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.
- Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (több bérlő esetén megállapodás szerint vagy annak hiányában egyenlő arányban oszlik meg)

A kommunális adó számításának alapja és mértéke:
Martonvásár településen az kommunális adó mértéke jelenleg 28500 Ft/év adótárgyanként (adótárgy az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,illetve telek)

Önkormányzati Rendeleti kedvezmény 2022.01.01. napjától Garázs vonatkozásában:
Az adó mértéke: 14.250. -Ft Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészült ki:
„(4) 50%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt az üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló, 30 m 2 -t nem meghaladó alapterületű garázs után, amennyiben az ingatlanon más adótárgy nem található.”

A kommunális adó bevallása, az adatváltozás bejelentése:
Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál kell bejelenteni.

A kommunális adó megfizetése:
A kommunális adót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.
Kommunális adó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02820000 (OTP bank)

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Ügyintéző:
Horváthné Péter Szilvia 0622/569-224, horvathne.peter.szilvia@martonvasar.hu

 

A Kommunális adó nyomtatványait ITT találja
Átfogó tájékoztató a martonvásári adózásról (2021):