arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Telekadó

Ki köteles Martonvásár településen telekadót fizetni?
Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa egy, a Martonvásári Önkormányzat illetékességi területén lévő teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Mentesülnek a telekadó megfizetése alól:
-          az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
-          a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,
-          az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
-          az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület, feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.
-          a Helyi Építési Szabályzatban lakóterületként, településközponti vegyes területként megjelölt területen elhelyezkedő, a magánszemély tulajdonában lévő, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 5., 6. pontjában szereplő építménnyel beépített ingatlan,
-          a Helyi Építési Szabályzatban kertes mezőgazdasági területként, valamint mezőgazdasági üzemi területként megjelölt területen elhelyezkedő ingatlan, továbbá
-          a  nem beépíthető vagy legfeljebb 5 %-ban beépíthető belterületi telek területének 75 %-a.
-       a HÉSZ-ben Gksz övezetben lévő, magánszemély tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban a Htv. 52.  § 8. pontja szerinti építmény, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál és ezt a tulajdonos igazolja (kivételt jelent, ha a építmény részben vagy egészben üzleti célt szolgál
-     az ingatlan-nyilvántartásban kivett major művelési űgú, magánszemély tulajdonában álló telek

A telekadó éves mértéke:
Gksz és Gip övezetben 140 Ft/m2, Kmü övezetben 1 hektár területrészig 50 Ft/m2 és 1 hektár területrész felett 10 Ft/m2, Má övezetben 60 Ft/m2, minden egyéb esetben pedig 100 Ft/m2.
(Övezetek Martonvásáron: Településszerkezeti tervlap)

A telekadó bevallása, az adatváltozás bejelentése:
A telekadó bevallása, az adatváltozás bejelentése: Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell a telekadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. A telekadóval kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál kell bejelenteni.

A telekadó megfizetése:
A telekadót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Telekadó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02510000 (OTP bank)

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Ügyintézők:
Szabó-Pásztori Krisztina 06-22/569-226, pasztori.krisztina@martonvasar.hu

 

Az telekadó nyomtatványait ITT találja.