arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Szociális ösztöndíjak, táboroztatási támogatások

Pályázat szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók részére
(2018/2019. I. félév)
 

A támogatásra való jogosultság feltételei

 • a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
 • családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2019. évben 99.750,- Ft),
 • a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,5 legyen, vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítse. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.

 

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó

 • akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés),
 • aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

 

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb

 • 100.000.-Ft általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint
 • 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén.

 

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 03. 12.00 óra

 

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.

 

Pályázat szociálisan rászoruló, jól tanuló, felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók részére

A támogatásra való jogosultság feltételei

 • A hallgató rendelkezzen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Martonvásáron,
 • A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%- át (2019. évben 99.750,- Ft),
 • A pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00.

 

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó

 • aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés).
 • akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • Aki egyszülős családban él.

 

A támogatás összege hallgatónként legfeljebb évente mindösszesen 150.000,- Ft.

 

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 03. 12.00 óra

 

 

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.

 

Pályázat a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermekek részére

A támogatásra való jogosultság feltételei

 • a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
 • családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2019. évben 99.750,- Ft),
 • a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezzen a pályázat támogatása tárgyában.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó

 • aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

 

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

 

FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletén és 8. számú mellékletén benyújtható pályázatokban.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 7. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 03. 12.00 óra

 

 

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.

 

Pályázat a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenységet végző sportegyesületben sportoló, 18 év alatti gyermekek részére

A támogatásra való jogosultság feltételei

 • a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
 • családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2019. évben 99.750,- Ft),
 • tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00.,
 • az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek az adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó

 • akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
 • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,
 • aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

 

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

 

FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletén és 7. mellékletén benyújtható pályázatokban.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 8. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 03. 12.00 óra

 

 

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.