arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Táboroztatási támogatás

Pályázat szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához

A támogatásra való jogosultság feltételei
- a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
- családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, (2018. évben 85.500,- Ft),

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó
- Akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
- Aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 50.000,- Ft.

A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.
Pályázati adatlap igényelhető személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint ITT tölthető le.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. május 18. 12.00 óra.

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 20 napon belül értesíti.

 

Pályázatot nevelésbe vett kiskorú gyermek, vagy cselekvőképességet érintő, gondnokság alá helyezett utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt táboroztatásához

A támogatásra való jogosultság feltételei
- a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen,
- a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezhet.

A támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként évente legfeljebb 50.000.-Ft.

A pályázónak igazolást kell becsatolnia a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek, fiatal felnőtt táboroztatását vállalja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek fedezésére használható fel, mellyel a törvényes képviselő köteles elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 10. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint valamint ITT tölthető le.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. május 18. 12.00 óra.

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 20 napon belül értesíti.