arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

A csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése Martonvásáron

Kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzata                                                            

Projekt címe: A csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése Martonvásáron

Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt átfogó célja a környezet állapotának javítása integrált és fenntartható vízgazdálkodás megvalósításával Martonvásáron, a szabályozatlan lefolyások megszűntetésével és az abból származó szennyezések csökkentésével egyidejüleg. Specifikus cél a természeti értékek és erőforrások, valamint az érzékeny felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme, minőségének javítása a vízelvezető rendszer infrastruktúrájának fejlesztésével a belterületen keletkező csapadékvíz összegyűjtése, rendezett elvezetése és kezelése érdekében. Emellett kiemelten fontos az épített értékek megóvása, a biztonságos és egészséges lakó- és vállalkozóbarát üzleti környezet megteremtése.

Tervezett beavatkozások:

  • A Szent László út fejlesztendő szakaszán a vízelvezető képesség javítása
  • A Brunszvik utca 260 méteres szakaszán a vízelvezető képesség javítása
  • A Kinizsi utca szűkebb utcaszélessége és a meglévő adottságok (járda, oszlopsor) figyelembevételével vízelvezető árok létesítésére nincs elegendő hely. Műszaki megoldásként a víz gyűjtésére útmenti padkafolyóka adódott, melyben szakaszonként elhelyezett víznyelő aknákkal juttatnánk a föld alá a csapadékot, ahol zárt csatorna biztosítaná a vízelvezetést.
  • A Hunyadi utcában meglévő árokrendszernek nagy vízgyűjtő terület elvezetése lesz biztosított
  • A Malom utca vízelvezetése földalatti csapadékcsatornával

 

A projekt keretében szemléletformálás is megvalósul, melynek célja, hogy az érintett utcákban és a környezetükben élő lakosság és vállalkozások tagjai, valamint az önkormányzati képviselők, mint célcsoportok tájékozottak legyenek környezetük állapotáról, az ökoszisztéma fontosságáról, a környezetvédelem és a beavatkozások szükségességéről, és ismerjék az általuk is használt termékek, eszközök környezeti, kémiai és biológiai kockázatait, azok következményeit, a mérséklés és kezelés lehetőségeit, továbbá akarjanak tenni a környezet megóvása érdekében

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. év december hó 04. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00025